Програми вступних випробувань з фахових дисциплін

Програми фахових вступних випробувань для вступників на навчання за освітніми програмами підготовки «бакалавр» із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст» Інституту інженерної механіки та транспорту:

  • 131 «Прикладна механіка»;
  • 132 «Матеріалознавство»;
  • 133 «Галузеве машинобудування»;
  • 136 «Металургія»;
  • 274 «Автомобільний транспорт»;
  • 275 «Транспортні технології (за видами)»;
  • 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»
  • 185 «Нафтогазова інженерія та технології».

Інформація для завантаження у приєднаних файлах (код та назва спеціальності, .pdf).

Оновлено 11 місяців тому