Програми вступних випробувань з фахових дисциплін

Програми фахових вступних випробувань для вступників на навчання за освітніми програмами підготовки «бакалавр» із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст» ІІнституту хімії та хімічних технологій:

  • 161 «Хімічні технології та інженерія»;
  • 162 «Біотехнології та біоінженерія»;
  • 181 «Харчові технології»;
  • 226 «Фармація, промислова фармація».

Інформація для завантаження у приєднаних файлах (код та назва спеціальності, .pdf).

Оновлено 2 роки тому