Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Програми вступних випробувань з фахових дисциплін

Програми дисциплін фахового спрямування з яких проводиться вступне випробування при вступі на навчання за освітніми програмами підготовки підготовки «магістр» Інституту інженерної механіки та транспорту.

Код спеціальності

Спеціальність

Освітня програма

274

Автомобільний транспорт

«Автомобільний транспорт»

132

Матеріалознавство

«Прикладне матеріалознавство»

131

Прикладна механіка

«Технології та устаткування  зварювання»

«Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»

«Технології машинобудування»

«Машини і технології пакування»

«Роботомеханічні системи та комплекси»

«Інженерія логістичних систем»

133

Галузеве машинобудування

«Колісні та гусеничні транспортні засоби»

«Обладнання електронної промисловості»

«Обладнання переробних і харчових виробництв»

«Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування»

«Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів»

136

Металургія

«Металургія»

275

Транспортні технології (за видами)

«Організація і регулювання дорожнього руху»

«Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)»

*Інформація для завантаження у приєднаних файлах (.pdf).

 

Оновлено 1 міс 1 тижд тому