Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Вчена рада інституту геодезії

Вчена рада інституту геодезії

 

Голова Вченої ради

Третяк Корнилій Романович - доктор технічних наук, професор, директор Інституту геодезії.

Tretiak Kornyliy

телефон: +38(032)258-26-98

e-mail: igdg.rada@lpnu.ua

 

Вчений секретар

Вовк Андрій Ігорович - кандидат технічних наук, асистент кафедри геодезії.

Vovk Andrii

телефон: +38(067)855-74-15

 

Склад вченої ради інституту

Третяк Корнилій Романович (Tretiak Kornyliy) – д.т.н., проф., директор ІГДГ.

Тревого Ігор Севірович (Trevogo Ihor) – д.т.н., проф., заступник директора з наукової роботи та міжнародної діяльності ІГДГ

Процик Михайло Теодорович (Protsyk Mykhailo) – к.т.н., доц., декан магістратури ІГДГ.

Маланчук Марія Степанівна (Malanchuk Mariia) – к.т.н., доц., декан бакалаврату ІГДГ.

Покотило Іван Ярославович (Pokotylo Ivan) – заступник декана з організаційної та виховної роботи ІГДГ.

Перович Лев Миколайович (Perovych Lev) – д.т.н., проф., завідувач кафедри КДТ

Заблоцький Федір Дмитрович (Zablotskij Fedir) – д.т.н., проф., завідувач кафедри ВГА.

Церклевич Анатолій Леонтійович (Tserklevych Anatolii) – д.т.н., проф., завідувач кафедри ІГД.

Перій Сергій Сергійович (Perii Serhii) – к.т.н., доц., завідувач кафедри геодезії.

Сосса Ростислав Іванович (Sossa Rostyslav) – д.г.н., доц., завідувач кафедри КГМ.

Глотов Володимир Миколайович (Hlotov Volodymyr) – д.т.н., проф., завідувач кафедри ФГІ.

Савчин Ігор Романович (Savchyn Ihor) – к.т.н., голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.

Гвоздінський Станіслав Ігорович (Hvozdinskyi Stanislav) – студент, голова Колегії та профбюро студентів ІГДГ.

Дорожинський Олександр Людомирович (Dorozhynskyij Alexander) – д.т.н., проф., професор кафедри ФГІ.

Бурштинська Христина Василівна (Burshtynska Christine) – д.т.н., проф., професор кафедри ФГІ.

Паляниця Богдан Борисович (Palianytsia Bohdan) – к.т.н., доц., доцент кафедри ВГА.

Літинський Володимир Осипович (Litynskyi Volodymyr) – к.т.н., доц., доцент кафедри геодезії.

Голубінка Юлія Ігорівна (Holubinka Julia) – к.т.н., доц., доцент кафедри КГМ

Смірнова Ольга Миколаївна (Smirnova Olha) – к.т.н., доц., доцент кафедри ІГД.

Хавар Юлія Степанівна (Khavar Yuliia) – к.т.н., доц., доцент кафедри КДТ

Вовк Андрій Ігорович (Vovk Andrii) – к.т.н., вчений секретар Вченої ради ІГДГ

Джуман Богдан Богданович (Dzhuman Bohdan) – к.т.н., асистент кафедри ВГА

Гулевата Наталія Григоріївна (Hulevata Nataliia) – студент Інституту геодезії

Тесля Олег Володимирович (Teslia Oleh) – студент Інституту геодезії

Сагаль Михайло Михайлович (Sahal Mykhailo) – студент Інституту геодезії.

Оновлено 1 рік 8 міс тому