Програми вступних випробувань з фахових дисциплін

Програми фахових вступних випробувань для вступників на навчання за освітніми програмами підготовки «бакалавр» із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст» Інституту енергетики та систем керування:

  • 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;
  • 143 «Атомна енергетика»;
  • 144 «Теплоенергетика»;
  • 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології».

 Інформація для завантаження у приєднаних файлах (код та назва спеціальності, .pdf).

Оновлено 2 роки тому