Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Напрями підготовки, конкурсні предмети та спеціальності Інституту будівництва та інженерії довкілля

Спеціальності ОР

бакалавра

Спеціалізації 

(освітні програми)

Перелік конкурсних предметів 

(вступних іспитів, 

творчих конкурсів)

Вагові коефіцієнти 

предметів сертифікату 

ЗНО

Вагові коефіцієнти за успішне 

закінчення підготовчих 

курсів в Університеті

Мінімальні кількості балів для 

допуску до 

участі в конкурсі

Коди

Назви

192

Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

1. Українська мова та література

0,35

0,05

100

2. Математика

0,35

100

3. Фізика

0,25

100

3. Іноземна мова

0,25

100

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Гідротехнічне будівництво, 

водна інженерія та водні технології

1. Українська мова та література

0,35

0

100

2. Математика

0,4

100

3. Фізика

0,25

100

3. Географія

0,25

100

261

Пожежна безпека

Пожежна безпека

1. Українська мова та література

0,35

0,02

100

2. Математика

0,38

100

3. Фізика

0,25

100

3. Біологія

0,25

100

Для широкого охоплення абітурієнтів розроблені можливості навчання на небюджетній формі навчання з іншими конкурсними предметами в сертифікатах ЗНО, а для випусників коледжів передбачене навчання за скороченим до трьох років терміном навчання.

Студенти інституту мають можливість   продовжити навчання на магістерському рівні за освітніми програмами «Будівництво та цивільна інженерія (освітньо- наукова програма)» (термін навчання – 2 роки), «Промислове і цивільне будівництво», «Міське будівництво та господарство», «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», «Автомобільні дороги і аеродроми», «Мости і транспортні тунелі», «Теплогазопостачання і вентиляція», «Водопостачання та водовідведення» спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія, а також за спеціальностями «Пожежна безпека» та «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Для вступу складаються: фаховий іспит; іноземна мова(ЗНО). Бакалаври неспоріднених спеціальностей проходять додаткову співбесіду. При інституті діє також аспірантура та докторантура.

З детальними правилами прийому можна ознайомитися на сторінці приймальної комісії https://lpnu.ua/enrolment/ 

Оновлено 17 год 57 хв тому