Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Вчена рада інституту адміністрування та післядипломної освіти

Вчений секретар

Квіт Роман Іванович (Kvit Roman) – к.ф-м н, доцент, заступник директора інституту адміністрування та післядипломної освіти.

Склад Вченої ради інституту

1. Пилипенко Любомир Миколайович (Liubomyr Pylypenko) – д.е.н., доцент, директор інституту адміністрування та післядипломної освіти;
2. Білоус Олександр Петрович (Bilous Oleksandr) – к.е.н., заступник директора інституту адміністрування та післядипломної освіти, декан базової та повної вищої освіти;
3. Квіт Роман Іванович (Kvit Roman) – к.ф-м н, доцент, заступник директора інституту адміністрування та післядипломної освіти;
4. Поплавська Жанна Василівна (Poplavska Zhanna) – д.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки;
5. Подольчак Назар Юрійович (Podolchak Nazar ) – д.е.н., професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту;
6. Ільчук Павло Григорович (Ilchuk Pavlo) – д.е.н., професор, завідувач кафедри технологій управління;
7. Фещур Роман Васильович (Feshchur Roman) – к.е.н., професор;
8. Захарчук Мар’яна Євгенівна (Zakharchuk Mariana) – к.пед.н., керівник Лінгвістично-освітнього центру;
9. Скорик Галина Іванівна (Skoryk Halyna) – к.е.н., доцент;
10. Пушак Галина Іванівна (Pushak Halyna) – к.е.н., доцент;
11. Білик Олена Іванівна (Bilyk Olena) – к.е.н., доцент;
12. Карковська Вероніка Ярославівна (Karkovska Veronika) – к.е.н., доцент;
13. Іличок Богдан Іванович (Ilychok Bohdan) – к.е.н., доцент, голова профбюро працівників інституту;
14. Дума Олег Ігорович (Duma Oleh) – ст. викл., голова наукового товариства молодих вчених та студентів інституту адміністрування та післядипломної освіти;
15. Легка Ольга Володимирівна (Lehka Olha) – студентка, голова профбюро та колегії студентів інституту адміністрування та післядипломної освіти;
16. Бобик Тамара Василівна (Bobyk Tamara) – студентка;
17. Мельник Марина Сергіївна (Melnyk Maryna) – студентка;
18. Хруневич Марта Ігорівна (Khrunevych Marta) – студентка.

Оновлено 7 міс 3 дн тому