Вчена рада інституту адміністрування та післядипломної освіти

Вчений секретар

Квіт Роман Іванович (Kvit Roman) – к.ф-м н, доцент, заступник директора інституту адміністрування та післядипломної освіти.

Склад Вченої ради інституту

 1. Пилипенко Любомир Миколайович (Liubomyr Pylypenko) – д.е.н., доцент, директор інституту адміністрування та післядипломної освіти;
 2. Білоус Олександр Петрович (Bilous Oleksandr) – к.е.н., заступник директора інституту адміністрування та післядипломної освіти, декан базової та повної вищої освіти;
 3. Квіт Роман Іванович (Kvit Roman) – к.ф-м н, доцент, заступник директора інституту адміністрування та післядипломної освіти;
 4. Поплавська Жанна Василівна (Poplavska Zhanna) – д.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки;
 5. Подольчак Назар Юрійович (Podolchak Nazar ) – д.е.н., професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту;
 6. Ільчук Павло Григорович (Ilchuk Pavlo) – д.е.н., професор, завідувач кафедри технологій управління;
 7. Фещур Роман Васильович (Feshchur Roman) – к.е.н., професор;
 8. Захарчук Мар’яна Євгенівна (Zakharchuk Mariana) – к.пед.н., керівник Лінгвістично-освітнього центру;
 9. Скорик Галина Іванівна (Skoryk Halyna) – к.е.н., доцент;
 10. Пушак Галина Іванівна (Pushak Halyna) – к.е.н., доцент;
 11. Білик Олена Іванівна (Bilyk Olena) – к.е.н., доцент;
 12. Карковська Вероніка Ярославівна (Karkovska Veronika) – к.е.н., доцент;
 13. Іличок Богдан Іванович (Ilychok Bohdan) – к.е.н., доцент, голова профбюро працівників інституту;
 14. Дума Олег Ігорович (Duma Oleh) – ст. викл., голова наукового товариства молодих вчених та студентів інституту адміністрування та післядипломної освіти;
 15. Легка Ольга Володимирівна (Lehka Olha) – студентка, голова профбюро та колегії студентів інституту адміністрування та післядипломної освіти;
 16. Бобик Тамара Василівна (Bobyk Tamara) – студентка;
 17.  Мельник Марина Сергіївна (Melnyk Maryna) – студентка;
 18.  Хруневич Марта Ігорівна (Khrunevych Marta) – студентка.
Оновлено 6 місяців 3 тижні тому