Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Ознайомча інформація про інститут

Інститут адміністрування та післядипломної освіти – це навчально-науковий підрозділ Національного університету «Львівська політехніка», який у своїй діяльності поєднує інституційну підготовку фахівців з вищої освіти у сфері публічного управління, адміністрування, економіки, менеджменту та розвиток компетентностей фахівців у системі підвищення кваліфікації. Орієнтуючись на потреби працедавців та сучасні тенденції розвитку економіки і ринку праці, в інституті розроблено та впроваджено інноваційні освітні програми:

Освітній процес в Інституті адміністрування та післядипломної освіти забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники трьох кафедр:

Наукові дослідження в інституті забезпечують:

  • Науково-дослідний центр соціальної й демографічної політики та управління «Демос»;
  • Науково-дослідна лабораторія «FinTechLab» (НДЛ № 118);
  • Науково-дослідна лабораторія управління проєктами (НДЛ № 119) .

Інститут провадить активну міжнародну діяльність та співпрацю з чужоземними партнерами, в рамках якої:

  • спільно з Університетським коледжем Остфольда (Норвегія) реалізується проект SMALE щодо розроблення дворічної освітньо-професійної програми підготовки магістрів за напрямком «Економіка та адміністрування – діджиталізація»;
  • зі Словацьким університетом сільського господарства Нітри організовано підготовку магістрів за програмою подвійних дипломів;
  • за проектом «Україна – Норвегія» проведено перепідготовку близько 200 військовослужбовців Збройних сил України, звільнених у запас.

У складі інституту функціонує деканат післядипломної освіти , який забезпечує розвиток професійних компетентностей фахівців відповідно до концепції «освіти упродовж життя». Серед важливих напрямів роботи деканату курси підвищення кваліфікації управлінсько-інженерних фахівців, курси мовної підготовки і програми професійної сертифікації та атестації, зокрема у сфері енергоефективності, інженерних систем та управління житловим фондом.

Оновлено 4 міс 4 дн тому