Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Освітня діяльність інституту адміністрування та післядипломної освіти

Підготовка бакалаврів

 • на основі повної загальної середньої освіти (випускники шкіл), нормативний термін навчання 4 роки, вступ за результатами ЗНО, денна і заочна форми навчання – за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»;
 • на основі диплому молодшого спеціаліста (випускники коледжів) з будь-якої спеціальності, зарахування за результатами ЗНО та фахового іспиту, скорочений термін навчання 3 роки, денна і заочна форми навчання – за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», заочна форма навчання – за спеціальністю «Хімічні технології та інженерія»;
 • на основі диплому молодшого спеціаліста (випускники коледжів) з будь-якої спеціальності, зарахування за результатами ЗНО та фахового іспиту, нормативний термін навчання, на 2 курс, денна і заочна форми навчання – за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Підготовка магістрів

Здійснюється на основі диплому бакалавра, спеціаліста, магістра з будь-якої спеціальності (напряму), денна та заочна форми навчання, термін навчання 1,5 роки (для ОНП – 2 роки) – з наступних акредитованих спеціальностей і відповідних спеціалізацій (освітніх програм):

Спеціальність

Спеціалізація

    Економіка  (лише денна ф.н.)

    Соціальна економіка, аналітика та управління

    Менеджмент

    Управління проектами

    Менеджмент

    Управління фінансово-економічною безпекою

    Публічне управління та адміністрування

    Адміністративний менеджмент

    Публічне управління та адміністрування

    Управління у сфері економічної конкуренції

    Публічне управління та адміністрування

    Публічне управління та адміністрування (для держслужбовців)

    Публічне управління та адміністрування

    Освітньо-наукова програма

Будівництво та цивільна інженерія (лише заочна ф.н.)

   Автомобільні дороги та аеродроми

 

Підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців

Опанувати нові знання після закінчення вищого навчального закладу можна самостійно aбo у системі післядипломної освіти, реалізовуючи принцип  «Освіта впродовж життя»  за різними напрямами:

 • поглиблення знань i навиків зі здобутої спеціальності (вивчення новітніх методів, технологій, передового  українського  та зарубіжного досвіду, нових законодавчих та нормативно-правових актів у галузі тощо);
 • здобуття aбo поглиблення знань із суміжних галузей (опановування сучасних інформаційних технологій, ґрунтовне вивчення іноземних мов, управлінська освіта тощо);
 • поглиблення кваліфікації через навчання за певною спеціалізацією (здобуття додаткових спеціальних знань у рамках отриманої спеціальності);
 • зміна спеціальності у межах однієї галузі знань;
 • зміна професії як напряму діяльності з відповідною зміною спеціальності.

Форми підвищення кваліфікації: лекційні курси; тренінги; семінари; індивідуальне стажування на кафедрах.

Термін підвищення кваліфікації за обсягом годин навчальної програми становить не менше 108 академічних годин: 72 години аудиторних і 36 годин самостійної навчальної роботи

Курси іноземних мов Лінгвістично-освітнього центру

Забезпечуючи виконання рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо вдосконалення якості освіти та формування і вдосконалення іншомовної соціокультурної компетенції учнів, студентів, викладачів тощо. Лінгвістично-освітній центр ННІ АПО надає послуги з вивчення іноземних мов, а саме: англійської, німецької, польської, французької. Мета діяльності – вдосконалення іншомовної підготовки громадян України, у т.ч. працівників та студентів Національного університету «Львівська політехніка»; задоволення потреб іноземних громадян у вивченні української мови; надання методично-консультаційної допомоги викладачам та слухачам курсів іноземних мов; розширення діалогу між Національним університетом «Львівська політехніка» та іншими освітніми організаціями.

Організація навчального процесу

В організації навчального процесу в інституті беруть участь три кафедри: кафедра адміністративного та фінансового менеджменту (завідувач проф. Подольчак Н.Ю., к.2а, V н.к),  кафедра теоретичної та прикладної економіки (завідувач проф. Поплавська Ж.В., к.502, IV н.к), кафедра технологій управління (завідувач проф. Ільчук П.Г., к.2, V н.к), та інші кафедри університету. Навчальний процес провадять викладачі профільних кафедр Львівської політехніки та висококваліфіковані спеціалісти наукових установ, підприємств, банків і фірм Львова та Західного регіону.

На термін навчання студентам денної форми навчання, а також студентам заочної форми навчання на термін настановних і заліково-екзаменаційних сесій надаються місця для проживання у гуртожитках університету.

У приєднаному файлі Ви можете детальніше ознайомитись із:

 • термінами подачі документів, умовами зарахування, умовами навчання; 
 • напрямами та формами підвищення кваліфікації, спеціалізації,  перепідготовки;
 • вивченням іноземних мов.
Оновлено 3 міс 2 тижн тому