Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Наукова діяльність кафедри фізичного виховання

Кафедра проводить значну науково-дослідну та науково-методичну роботу. Значну увагу на кафедрі приділяють підготовці наукових кадрів. На даний час на кафедрі працює 2 доктори наук, професори, 1 доцент, 5 кандидатів наук. Тільки за  останні 12 років підготовлено 1 доктора наук і 7 кандидатів наук.

За останні 12 років викладачами видано 6 монографій, 7 навчальних посібників, біля 30 методичних розробок. З 2008 року опубліковано 31 робота у журналах Scopus та Web of Sience. Викладачі кафедри постійно виступають з доповідями на міжнародних та Всеукраїнських  наукових конференціях, проводять студентські наукові конференції в університеті, а також приймають участь у роботі спеціалізованих вчених радах.

Викладачі кафедри (проф. Корягін В.М., проф. Блавт О.З.) отримали 20 патентів на корисні моделі (винаходи) – 2009 – 2019 роки.

Оновлено 10 міс 1 тижд тому