Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Наукова діяльність кафедри фінансів

Наукові напрями кафедри:

  1. «Розвиток фінансово-кредитних відносин в умовах глобалізаційних трансформацій».

Керівник – к.е.н. доц. Гориславець П.А.
Номер держреєстрації – 0114U005251.
Результати виконання: теоретичні і практичні рекомендації відображені у наукових публікаціях викладачів кафедри, зокрема у монографії, 15 статтях у виданнях, що входять до наукометричних баз даних та закордонних виданнях.

  1. «Проблеми обліку, аналізу і аудиту в сучасних умовах господарювання».

Керівник – к.е.н., доц. Гавран В.Я.
Номер держреєстрації – 0114U001247.
Результати виконання: опубліковано 8 статей у періодичних наукових фахових виданнях, з них 5 одноосібно і 2  у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних.

Оновлено 1 рік 6 міс тому