Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

XIX Міжнародна науково-практична конференція «Ресурси природних вод Карпатського регіону»

Організаційний комітет запрошує до участі у XIX Міжнародній науково-практичній конференції «Ресурси природних вод Карпатського регіону (проблеми охорони та раціонального використання)», яка відбудеться 8–9 жовтня 2020 року в Національному університеті «Львівська політехніка».

Мета конференції – розгляд проблем раціонального використання й охорони природних вод Карпатського регіону, України та Європи і кооперація інтелектуально-фахового потенціалу задля розв’язання цих питань.

Тематика конференції

  1. Ресурси природних вод та їх екологічний стан
  2. Гідротермальні та гідроенергетичні ресурси
  3. Рекреаційно-бальнеологічний потенціал Карпатського регіону
  4. Водопостачання та проблеми раціонального використання прісних вод
  5. Вплив атомних і теплових електростанцій на поверхневі та підземні води
  6. Сучасні методи і технології очищення та утилізації стічних вод
  7. Сучасні технології питної води
  8. Сучасні методи водопідготовки для промислових виробництв
  9. Проблеми охорони транскордонних водних басейнів
  10. Інтеграція досліджень природних вод до пріоритетів Європейського Союзу

Крайній термін подання матеріалів – 15 вересня 2020 року.