Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

XX Ювілейна міжнародна конференція «Обчислювальні проблеми електротехніки»

Кафедра теоретичної та загальної електротехніки Національного університету «Львівська політехніка» (Україна) у співпраці з Варшавським Технологічним університетом (Польща), Лодзьким Технічним Університетом (Польща), Університетом Західної Богемії (Чехія), Університетом Жиліни (Словаччина), Науковим центром Польської академії наук у місті Києві запрошує взяти участь у XX Ювілейній міжнародній конференції «Обчислювальні проблеми електротехніки», яка відбудеться 15–18 вересня 2019 року.

Конференцію «Обчислювальні проблеми електротехніки» (СРЕЕ-2019) присвячено розробці сучасних засобів для аналізу та проектування складних електричних та неелектричних систем, розробці ефективних підходів та методів обробки сигналів, аналізу та проектування електричних й електронних кіл та електромагнітних полів.

Як і в попередніх конференціях CPEE, програма конференції складається з виступів запрошених відомих експертів у галузі науки й техніки, а також вибраних усних доповідей та стендових доповідей на таку тематику:

  • застосування методів оптимізації до проектування електричних систем з використанням засобів теорії електричних кіл та електромагнітного поля, а такою теорії обробки сигналів;
  • розвиток ефективних обчислювальних методів для аналізу електромагнітного поля при застосуванні скінченних та граничних елементів у двовимірних та тривимірних задачах електромагнітного поля та пов’язаних з ним інших полів (пружності, теплового тощо);
  • розробка нових ефективних методів для розв’язання специфічних задач біомедицини, електроніки, телекомунікацій та антенних систем;
  • розробка ефективних методів обробки сигналів, заснованих на аналізі базисних компонентів (PCA) та аналізі незалежних компонентів (ІСА), на вейвлет-перетворенні, імпедансній томографії тощо;
  • підходи до розв’язання задач обробки сигналів, що базуються на штучних нейтронних мережах з та без використання нечіткої логіки (fuzzy logic), і присвячені оцінці, ідентифікації, прогнозуванню та апроксимації проблем;
  • навчальний процес у галузі електротехніки, обчислювальної техніки та прокладних проблем обчислювальної математики.

Конференція СРЕЕ приділяє особливу увагу застосуванню теорії електричних мереж, електромагнітного поля та обробки сигналів до задач широкого профілю.