Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

VII Міжнародна конференція «Нанотехнології та наноматеріали» у Львівській політехніці

27–30 серпня 2019 року в Національному університеті «Львівська політехніка» відбудеться VII Міжнародна конференція «Нанотехнології та наноматеріали» НАНО-2019.

Мета конференції полягає у сприянні налагоджені наукових контактів та дискусій між вченими різних наукових напрямків різних країн світу. Попередні НАНО-конференції відбувалися в Україні впродовж 2012–2018 років разом із Міжнародними літніми школами «Нанотехнології та наноматеріали: від фундаментальних досліджень до інновацій». Вони дали змогу молодим вченим ознайомитись із сучасними дослідницькими та прикладними проблемами в царині нанонауки і цим сприяли подальшій реалізації нанотехнологій в інноваціях відповідно до суспільних потреб

Тематика Конференції охоплює питання такої сучасної багатогранної області науки і техніки як нанотехнології. Серед них – нанокомпозити й наноматеріали, їхнє застосування в медицині, дослідженні космосу, розв’язання проблем довкілля, нанохімія та біотехнології, наноструктурні поверхні, нанофізика, нанооптика і фотоніка, наноплазмоніка та поверхнева підсилена спектроскопія. Розуміння цих та пов’язаних з ними проблем стане поштовхом до широкого практичного застосування наноматеріалів, наслідки якого на життя людини у всіх його проявах не матимуть аналога в історії людства.

Тематичні напрями:

  • нанофізика та фізико-хімічне матеріалознавство;
  • нанобіотехнології для охорони здоров’я;
  • нанорозмірна фізика;
  • нанобіотехнології та хімтехнології;
  • наноплазмоніка та підсилена коливальна спектроскопія;
  • нанооптика та фотоніка;
  • наноструктуровані поверхні;
  • нанокомпозити та наноматеріали;
  • мікроскопія нанооб’єктів.

Докладніше – на сайті організаторів