Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

V Міжнародний Конгрес «Cталий розвиток. Енергоощадність. Збалансоване природокористування»

Організаційний комітет запрошує взяти участь у роботі V Міжнародного конгресу «Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування», який відбудеться 26–29 вересня 2018 року в Національному університеті «Львівська політехніка».

Метою конгресу є зустріч фахівців з усіх компонентів сталого розвитку – екологічного, економічного та соціального – для обміну ідеями, обговорення тенденцій сталого розвитку, формування напрямів та планів подальших досліджень, встановлення плідних контактів, заохочення талановитої молоді до наукового пошуку.

Проблематика конгресу

  1. Екологічні аспекти, збереження біорізноманіття, моніторинг, аудит, системний аналіз та оцінка ризику;
  2. Відновлювані та нетрадиційні джерела енергії;
  3. Інноваційні природоохоронні технології. Технології підвищення ефективності використання матеріалів, води та енергії;
  4. Освіта та виховання для сталого розвитку;
  5. Економіко-управлінський супровід розроблення, впровадження і комерціалізації екоінновацій у системі сталого розвитку;
  6. Розвиток екологічного туризму в аспекті сталого розвитку;
  7. Цивільна безпека в аспекті сталого розвитку.

До участі в конгресі запрошуються: представники підприємств (організацій), студенти, аспіранти, докторанти, викладачі й співробітники ВНЗ, вчені та всі бажаючі.

Крайній термін реєстрації, подання тез доповідей у збірник тез, статті у матеріали конференції та сканованої копії документа про сплату оргвнеску – 1 серпня 2018 року.