Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Колектив працівників кафедри

Викладач

Бучин Микола Антонович д.політ.н., доцент, професор
Волинець Оксана Олексіївна к.філос.н., доцент, доцент
Гетьманчук Микола Петрович д.іст.н., професор, професор
Горбач Олександр Назарович к.політ.н., доцент, доцент
Демчишак Руслан Богданович к.політ.н., доцент, доцент
Дорош Леся Олексіївна к.політ.н., доцент, доцент
Зазуляк Зоряна Миколаївна к.політ.н., асистент
Здоровега Мар'яна Володимирівна к.політ.н., доцент, доцент
Здоровега Мар'яна Володимирівна к.політ.н., доцент, викладач
Івасечко Ольга Ярославівна к.політ.н., доцент
Ільницька Уляна Вікторівна к.політ.н., доцент, доцент
Климчук Ірина Ігорівна к.політ.н., асистент
Корнат Леся Ярославівна к.держ.упр., асистент
Кукарцев Олег Вікторович к.політ.н., доцент, доцент
Лопата Мар'ян Олегович к.політ.н., асистент
Луцишин Галина Іванівна д.політ.н., професор, викладач
Матлай Любава Сергіївна к.іст.н., асистент
Олійник Наталія Юріївна к.політ.н., доцент, асистент
Олійник Наталія Юріївна к.політ.н., доцент, викладач
Ортинська Наталія Володимирівна д.юр.н., доцент, доцент
Ортинська Наталія Володимирівна д.юр.н., доцент, викладач
Пасічний Роман Ярославович к.політ.н., доцент
Рослонь Домініка-Анна Томашівна к.політ.н., асистент
Тишкун Юрій Ярославович к.політ.н., доцент, доцент
Турчин Ярина Богданівна д.політ.н., професор, професор
Хар Оксана Юріївна асистент
Хар Оксана Юріївна викладач
Хім'як Оксана Михайлівна к.іст.н., доцент, доцент
Цебенко Олег Олександрович к.політ.н., асистент

Фахівець

Мілян Наталія Григорівна старший лаборант з вищою освітою