Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Пошук за предметами ЗНО Пошук за назвою та інститутом
Перелік конкурсних предметів (сертифікатів ЗНО), необхідних для вступу на освітні програми підготовки бакалаврів на базі ПЗСО у 2020 р.
бюджетно-комерційна
Спеціальність Інститут Предмети ЗНО
Авіоніка Телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Українська мова та література, Математика, Іноземна мова, Фізика
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Енергетики та систем керування
Українська мова та література, Математика, Іноземна мова, Фізика
Автомобільний транспорт Інженерної механіки та транспорту
Українська мова та література, Математика, Іноземна мова, Фізика
Архітектура та містобудування Архітектури та дизайну
Українська мова та література, Математика, Творчий конкурс
Атомна енергетика Енергетики та систем керування
Українська мова та література, Математика, Іноземна мова, Фізика
Біомедична інженерія (інтернет речей) Телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Українська мова та література, Біологія, Іноземна мова, Математика, Фізика
Біотехнології та біоінженерія Хімії та хімічних технологій
Українська мова та література, Біологія, Математика, Фізика, Хімія
Будівництво та цивільна інженерія Будівництва та інженерних систем
Українська мова та література, Математика, Іноземна мова, Фізика
Видавництво та поліграфія Комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Українська мова та література, Математика, Іноземна мова, Фізика, Хімія
Галузеве машинобудування Інженерної механіки та транспорту
Українська мова та література, Математика, Іноземна мова, Фізика
Геодезія та землеустрій Геодезії
Українська мова та література, Математика, Географія, Історія України
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології Будівництва та інженерних систем
Українська мова та література, Математика, Географія, Фізика
Дизайн Архітектури та дизайну
Українська мова та література, Історія України, Творчий конкурс, Фізика, Творчий конкурс
Екологія Сталого розвитку ім. В.Чорновола
Українська мова та література, Біологія, Географія, Математика, Хімія
Економіка Економіки і менеджменту
Українська мова та література, Математика, Географія, Іноземна мова
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетики та систем керування
Українська мова та література, Математика, Іноземна мова, Фізика
Електроніка Телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Українська мова та література, Математика, Іноземна мова, Фізика
Журналістика Права, психології та інноваційної освіти
Українська мова та література, Історія України, Іноземна мова, Математика
Інженерія програмного забезпечення Комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Українська мова та література, Математика, Іноземна мова, Фізика
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Гуманітарних та соціальних наук
Українська мова та література, Історія України, Іноземна мова, Математика
Інформаційні системи та технології (інтелектуальні інформаційні технології) Комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Українська мова та література, Математика, Іноземна мова, Фізика
Інформаційні системи та технології (інформаційно-комунікаційні системи) Телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Українська мова та література, Математика, Іноземна мова, Фізика
Кібербезпека Комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Українська мова та література, Математика, Іноземна мова, Фізика
Комп’ютерна інженерія Комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Українська мова та література, Математика, Іноземна мова, Фізика
Комп’ютерні науки Комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Українська мова та література, Математика, Іноземна мова, Фізика
Комп’ютерні науки (системна інженерія (інтернет речей)) Комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Українська мова та література, Математика, Іноземна мова, Фізика
Маркетинг Економіки і менеджменту
Українська мова та література, Математика, Географія, Іноземна мова
Матеріалознавство Інженерної механіки та транспорту
Українська мова та література, Математика, Іноземна мова, Фізика
Менеджмент Економіки і менеджменту
Українська мова та література, Математика, Географія, Іноземна мова
Металургія Інженерної механіки та транспорту
Українська мова та література, Математика, Іноземна мова, Фізика
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Українська мова та література, Математика, Іноземна мова, Фізика
Міжнародні відносини суспільні комунікації та регіональні студії Гуманітарних та соціальних наук
Українська мова та література, Іноземна мова, Історія України, Математика
Міжнародні відносини суспільні комунікації та регіональні студії (міжнародна інформація) Прикладної математики та фундаментальних наук
Українська мова та література, Іноземна мова, Історія України, Математика
Міжнародні економічні відносини Економіки і менеджменту
Українська мова та література, Іноземна мова, Географія, Математика
Мікро- та наносистемна техніка Телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Українська мова та література, Математика, Іноземна мова, Фізика
Музеєзнавство, пам’яткознавство Гуманітарних та соціальних наук
Українська мова та література, Історія України, Географія, Іноземна мова
Науки про Землю Геодезії
Українська мова та література, Математика, Географія, Фізика
Нафтогазова інженерія та технології Інженерної механіки та транспорту
Українська мова та література, Математика, Географія, Фізика, Хімія
Облік і оподаткування Економіки і менеджменту
Українська мова та література, Математика, Географія, Іноземна мова
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Архітектури та дизайну
Українська мова та література, Історія України, Творчий конкурс, Хімія, Творчий конкурс
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Сталого розвитку ім. В.Чорновола
Українська мова та література, Математика, Географія, Іноземна мова
Пожежна безпека Будівництва та інженерних систем
Українська мова та література, Математика, Біологія, Фізика
Право Права, психології та інноваційної освіти
Українська мова та література, Історія України, Іноземна мова, Математика
Прикладна математика Прикладної математики та фундаментальних наук
Українська мова та література, Математика, Іноземна мова, Фізика
Прикладна механіка Інженерної механіки та транспорту
Українська мова та література, Математика, Іноземна мова, Фізика
Прикладна фізика та наноматеріали Прикладної математики та фундаментальних наук
Українська мова та література, Математика, Іноземна мова, Фізика
Професійна освіта (будівництво та зварювання) Права, психології та інноваційної освіти
Українська мова та література, Математика, Біологія, Іноземна мова, Фізика, Хімія
Професійна освіта (цифрові технології) Права, психології та інноваційної освіти
Українська мова та література, Математика, Біологія, Іноземна мова, Фізика, Хімія
Психологія Права, психології та інноваційної освіти
Українська мова та література, Математика, Біологія, Іноземна мова
Публічне управління та адміністрування Адміністрування та післядипломної освіти
Українська мова та література, Математика, Іноземна мова, Історія України
Системний аналіз Комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Українська мова та література, Математика, Іноземна мова, Фізика
Соціальна робота Гуманітарних та соціальних наук
Українська мова та література, Історія України, Іноземна мова, Математика
Соціальне забезпечення Гуманітарних та соціальних наук
Українська мова та література, Історія України, Географія, Математика
Соціологія Гуманітарних та соціальних наук
Українська мова та література, Математика, Іноземна мова, Історія України
Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Українська мова та література, Математика, Іноземна мова, Фізика
Теплоенергетика Енергетики та систем керування
Українська мова та література, Математика, Іноземна мова, Фізика
Технологія захисту навколишнього середовища Сталого розвитку ім. В.Чорновола
Українська мова та література, Математика, Біологія, Фізика
Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Інженерної механіки та транспорту
Українська мова та література, Математика, Іноземна мова, Фізика
Туризм Сталого розвитку ім. В.Чорновола
Українська мова та література, Іноземна мова, Географія, Математика
Фармація, промислова фармація Хімії та хімічних технологій
Українська мова та література, Біологія, Математика, Фізика, Хімія, Математика, Фізика
Філологія (прикладна лінгвістика) Комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Українська мова та література, Іноземна мова, Географія, Історія України
Фінанси, банківська справа та страхування Економіки і менеджменту
Українська мова та література, Математика, Географія, Іноземна мова
Харчові технології Xімії та хімічних технологій
Українська мова та література, Математика, Біологія, Хімія
Хімічні технології та інженерія Хімії та хімічних технологій
Українська мова та література, Математика, Біологія, Фізика, Хімія