Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Каталог освітніх програм

Цей каталог містить опис освітніх програм за роками вступу, починаючи з 2014 року.

Опис освітніх програм попередніх років вступу доступний за адресою http://edu.lp.edu.ua

Шифр Назва спеціальності (освітньої програми) Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститут Рік вступу
6.122.00.09 Системна інженерія (Інтернет речей) денна бакалавр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2020
6.123.00.00 Комп'ютерна інженерія денна бакалавр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2020
6.123.00.00 Комп'ютерна інженерія заочна бакалавр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2020
6.124.00.00 Системний аналіз денна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2020
6.124.00.00 Системний аналіз заочна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2020
6.125.00.00 Кібербезпека денна бакалавр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2020
6.125.00.00 Кібербезпека заочна бакалавр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2020
6.126.00.01 Інтелектуальні інформаційні технології денна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2020
6.126.00.01 Інтелектуальні інформаційні технології заочна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2020
6.126.00.01 Інтелектуальні інформаційні технології денна бакалавр за 3 роки Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2020
6.126.00.02 Інформаційно-комунікаційні системи денна бакалавр Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2020
6.131.00.00 Прикладна механіка денна бакалавр Інститут інженерної механіки та транспорту 2020
6.131.00.00 Прикладна механіка заочна бакалавр Інститут інженерної механіки та транспорту 2020
6.131.00.00 Прикладна механіка денна бакалавр за 3 роки Інститут інженерної механіки та транспорту 2020
6.131.00.00 Прикладна механіка заочна бакалавр за 3 роки Інститут інженерної механіки та транспорту 2020