Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Каталог освітніх програм

Цей каталог містить опис освітніх програм за роками вступу, починаючи з 2014 року.

Опис освітніх програм попередніх років вступу доступний за адресою http://edu.lp.edu.ua

Шифр Назва спеціальності (освітньої програми) Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститут Рік вступу
6.103.00.00 Науки про Землю денна бакалавр за 3 роки Інститут геодезії 2020
6.103.00.00 Науки про Землю заочна бакалавр Інститут геодезії 2020
6.105.00.00 Прикладна фізика та наноматеріали денна бакалавр Інститут прикладної математики та фундаментальних наук 2020
6.105.00.00 Прикладна фізика та наноматеріали заочна бакалавр Інститут прикладної математики та фундаментальних наук 2020
6.113.00.00 Прикладна математика та інформатика денна бакалавр Інститут прикладної математики та фундаментальних наук 2020
6.113.00.00 Прикладна математика та інформатика заочна бакалавр Інститут прикладної математики та фундаментальних наук 2020
6.121.00.00 Інженерія програмного забезпечення денна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2020
6.121.00.00 Інженерія програмного забезпечення заочна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2020
6.121.00.00 Інженерія програмного забезпечення денна бакалавр за 3 роки Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2020
6.121.00.00 Інженерія програмного забезпечення заочна бакалавр за 3 роки Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2020
6.122.00.00 Комп'ютерні науки заочна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2020
6.122.00.00 Комп'ютерні науки денна бакалавр за 3 роки Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2020
6.122.00.00 Комп'ютерні науки денна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2020
6.122.00.00 Комп'ютерні науки заочна бакалавр за 3 роки Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2020
6.122.00.09 Системна інженерія (Інтернет речей) заочна бакалавр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2020