Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Каталог освітніх програм

Цей каталог містить опис освітніх програм за роками вступу, починаючи з 2014 року.

Опис освітніх програм попередніх років вступу доступний за адресою http://edu.lp.edu.ua

Шифр Назва спеціальності (освітньої програми) Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститут Рік вступу
6.023.00.00 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація заочна бакалавр Навчально-нуковий інститут архітектури та дизайну 2020
6.027.00.00 Музеєзнавство, пам'яткознавство денна бакалавр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2020
6.027.00.00 Музеєзнавство, пам'яткознавство заочна бакалавр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2020
6.029.00.00 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа денна бакалавр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2020
6.029.00.00 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа заочна бакалавр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2020
6.035.10.10 Філологія (прикладна лінгвістика) денна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2020
6.035.10.10 Філологія (прикладна лінгвістика) заочна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2020
6.051.00.00 Економіка денна бакалавр Інститут економіки і менеджменту 2020
6.051.00.00 Економіка заочна бакалавр Інститут дистанційного навчання 2020
6.051.00.00 Економіка заочна бакалавр Інститут економіки і менеджменту 2020
6.053.00.00 Психологія денна бакалавр Інститут права, психології та інноваційної освіти 2020
6.053.00.00 Психологія денна бакалавр Інститут права, психології та інноваційної освіти 2020
6.053.00.00 Психологія заочна бакалавр Інститут права, психології та інноваційної освіти 2020
6.053.00.00 Психологія заочна бакалавр Інститут права, психології та інноваційної освіти 2020
6.054.00.00 Соціологія денна бакалавр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2020