Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Каталог освітніх програм

Цей каталог містить опис освітніх програм за роками вступу, починаючи з 2014 року.

Опис освітніх програм попередніх років вступу доступний за адресою http://edu.lp.edu.ua

Шифр Назва спеціальності (освітньої програми) Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститут Рік вступу
9.125.00 Кібербезпека денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2016
9.151.00 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2016
9.153.00 Мікро- та наносистемна техніка денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2016
9.161.00 Хімічні технології та інженерія денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2016
9.172.00 Телекомунікації та радіотехніка денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2016
9.191.00 Архітектура та містобудування денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2016
9.191.00 Архітектура та містобудування заочна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2016
9.192.00 Будівництво та цивільна інженерія денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2016
9.193.00 Геодезія та землеустрій денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2016
9.226.00 Фармація денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2016
9.274.00 Автомобільний транспорт денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2016