Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Каталог освітніх програм

Цей каталог містить опис освітніх програм за роками вступу, починаючи з 2014 року.

Опис освітніх програм попередніх років вступу доступний за адресою http://edu.lp.edu.ua

Шифр Назва спеціальності (освітньої програми) Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститут Рік вступу
8.123.02 Системне програмування денна магістр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2016
8.123.02 Системне програмування заочна магістр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2016
8.123.03 Спеціалізовані комп'ютерні системи заочна магістр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2016
8.123.03 Спеціалізовані комп'ютерні системи денна магістр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2016
8.124.01 Системи і методи прийняття рішень денна магістр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2016
8.124.01 Системи і методи прийняття рішень заочна магістр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2016
8.124.02 Консолідована інформація денна магістр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2016
8.124.02 Консолідована інформація заочна магістр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2016
8.125.01 Безпека інформаційних і комунікаційних систем денна магістр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2016
8.125.01 Безпека інформаційних і комунікаційних систем заочна магістр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2016
8.125.02 Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки заочна магістр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2016
8.125.02 Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки денна магістр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2016
8.125.03 Управління інформаційною безпекою заочна магістр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2016
8.125.03 Управління інформаційною безпекою денна магістр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2016
8.125.04 Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації денна магістр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2016