Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

CRM-системи

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.02.E.118
Кількість кредитів: 5
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., ст. викладач Фігун Н.В., кафедра маркетингу і логістики
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:

Знати: принципи побудови взаємовідносин між підприємством та споживачем, можливості забезпечення довгострокових відносин; можливості та інструменти CRM систем. Роль баз даних, формування історії кооперації між підприємством і споживачем. Управління контактами та ризиками втрати інформації.

Уміти: управляти бізнес-процесами з використанням баз даних; контактами та історією взаємодії із клієнтами; планувати та управляти продажами з використання CRM систем; планування та управління закупівлями і доставкою продукції; управляти маркетинговими кампаніями на основі історії взаємодії із споживачами.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
пререквізити: Нейромаркетинг; Соціальні медіа;
кореквізити: Управління ризиками в маркетингу; Психологія комунікацій.
Короткий зміст навчальної програми:
Роль споживача для компанії та важливість формування відносин. Особливості сучасного обслуговування споживача та забезпечення умов для формування партнерських відносин. Цільовий сегмент та можливості його розширення. Оцінка рівня обслуговування споживача (маркетингова сторона). Розробка стратегії обслуговування споживачів. Диференціація політики обслуговування - критеріальний підхід. WOW ефект та його роль у процесі формування бренду.
Рекомендована література:
1. Dyche Jill The CRM Handbook: A Business Guide to Customer Relationship Management // Jill Dyche, Addison-Wesley Professional; 1 edition, 2001, p. 336;
2. Wolenik Marc Microsoft Dynamics CRM 2013 Unleashed // Marc Wolenik, Sams Publishing; 1 edition, 2014, p. 1176;
3. Goodey Paul Salesforce CRM - The Definitive Admin Handbook - Third Edition //Paul Goodey, Packt Publishing - ebooks Account; 3 edition, 2015, p. 460;
4. Slater George How To Implement A CRM System for Maximum Profit: A Guide For Business Owners Who Want To Profit From Customer Relationship Management // George Slater, Slater Trading Pty Ltd; 2 edition, 2012, p. 54;
5. Greenberg Paul CRM at the Speed of Light, Fourth Edition: Social CRM 2.0 Strategies, Tools, and Techniques for Engaging Your Customers // Paul Greenberg, McGraw-Hill Education; 4 edition, 2009, p. 688
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (30%): робота на семінарських заняттях, усне опитування.
Підсумковий контроль (70%, екзамен): екзаменаційна контрольна робота.

CRM-системи

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.03.E.130
Кількість кредитів: 5
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., ст. викладач Фігун Н.В., кафедра маркетингу і логістики
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:

Знати: принципи побудови взаємовідносин між підприємством та споживачем, можливості забезпечення довгострокових відносин; можливості та інструменти CRM систем. Роль баз даних, формування історії кооперації між підприємством і споживачем. Управління контактами та ризиками втрати інформації.

Уміти: управляти бізнес-процесами з використанням баз даних; контактами та історією взаємодії із клієнтами; планувати та управляти продажами з використання CRM систем; планування та управління закупівлями і доставкою продукції; управляти маркетинговими кампаніями на основі історії взаємодії із споживачами.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
пререквізити: Нейромаркетинг; Соціальні медіа;
кореквізити: Управління ризиками в маркетингу; Психологія комунікацій.
Короткий зміст навчальної програми:
Роль споживача для компанії та важливість формування відносин. Особливості сучасного обслуговування споживача та забезпечення умов для формування партнерських відносин. Цільовий сегмент та можливості його розширення. Оцінка рівня обслуговування споживача (маркетингова сторона). Розробка стратегії обслуговування споживачів. Диференціація політики обслуговування - критеріальний підхід. WOW ефект та його роль у процесі формування бренду.
Рекомендована література:
1. Dyche Jill The CRM Handbook: A Business Guide to Customer Relationship Management // Jill Dyche, Addison-Wesley Professional; 1 edition, 2001, p. 336;
2. Wolenik Marc Microsoft Dynamics CRM 2013 Unleashed // Marc Wolenik, Sams Publishing; 1 edition, 2014, p. 1176;
3. Goodey Paul Salesforce CRM - The Definitive Admin Handbook - Third Edition //Paul Goodey, Packt Publishing - ebooks Account; 3 edition, 2015, p. 460;
4. Slater George How To Implement A CRM System for Maximum Profit: A Guide For Business Owners Who Want To Profit From Customer Relationship Management // George Slater, Slater Trading Pty Ltd; 2 edition, 2012, p. 54;
5. Greenberg Paul CRM at the Speed of Light, Fourth Edition: Social CRM 2.0 Strategies, Tools, and Techniques for Engaging Your Customers // Paul Greenberg, McGraw-Hill Education; 4 edition, 2009, p. 688
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (30%): робота на семінарських заняттях, усне опитування.
Підсумковий контроль (70%, екзамен): екзаменаційна контрольна робота.