Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Психологія комунікацій

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.02.E.121
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Дмитрів Анна Ярославівна
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
- знати основні типи факторів, що впливають на комунікативний процес; особливості та роль вербальних та невербальних засобів у процесі організації комунікативної діяльності;
- вміти аналізувати специфіку комунікації партнера; досліджувати та аналізувати конкретні комунікативні ситуації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
- Пререквізит: -
- Кореквізити: поведінка споживача.
Короткий зміст навчальної програми:
Структура комунікативного процесу. Вербальна і невербальна комунікація. Механізми та умови ефективності переконання. Психологічні аспекти міжособистісної комунікації. Психологічні основи впливу засобів масових комунікацій. Особливості комунікації в електронних мережах.
Рекомендована література:
1. Адаір Дж. Ефективна комунікація.- М .: Ексмо, 2013. - 240 с.
2. Баєва О.А. Ораторське мистецтво і ділове спілкування.- Мінськ: Нове знання, 2012. - 328 с.
3. Бакулев Г.П. Масова комунікація: Західні теорії та концепції. Навчальний посібник.- М .: Аспект-Пресс, 2015. - 176 с.
4. Батаршев А.В. Психологія особистості та спілкування.- М .: Владос, 2014. - 246 с.
5. Василик М.А. Основи теорії комунікації. Підручник.- М .: МАУП, 2014. - 615 с.
6. Горяніна В.А. Психологія спілкування: Навчальний посібник.- М .: Академія, 2014. - 416 с.
7. Ділові комунікації. Підручник/ред. В. Ратніков.- М .: Юрайт, 2015. - 527 с.
8. Жуков Ю.М., Петровська Л.А., Растянников П.В. Діагностика та розвиток компетентності в спілкуванні.- М .: АСТ, 2013. - 96 с.
9. Нахімова Є., Чудінов А. Основи теорії комунікації.- М .: Флінта/Наука, 2013. - 164 с.
Методи і критерії оцінювання:
- поточний контроль (30%): розв'язування кейсів, усне опитування
- підсумковий контроль (70%): модульний та семестровий контроль

Психологія комунікацій

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.05.E.156
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Дмитрів Анна Ярославівна
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
- знати основні типи факторів, що впливають на комунікативний процес; особливості та роль вербальних та невербальних засобів у процесі організації комунікативної діяльності;
- вміти аналізувати специфіку комунікації партнера; досліджувати та аналізувати конкретні комунікативні ситуації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
- Пререквізит: -
- Кореквізити: поведінка споживача.
Короткий зміст навчальної програми:
Структура комунікативного процесу. Вербальна і невербальна комунікація. Механізми та умови ефективності переконання. Психологічні аспекти міжособистісної комунікації. Психологічні основи впливу засобів масових комунікацій. Особливості комунікації в електронних мережах.
Рекомендована література:
1. Адаір Дж. Ефективна комунікація.- М .: Ексмо, 2013. - 240 с.
2. Баєва О.А. Ораторське мистецтво і ділове спілкування.- Мінськ: Нове знання, 2012. - 328 с.
3. Бакулев Г.П. Масова комунікація: Західні теорії та концепції. Навчальний посібник.- М .: Аспект-Пресс, 2015. - 176 с.
4. Батаршев А.В. Психологія особистості та спілкування.- М .: Владос, 2014. - 246 с.
5. Василик М.А. Основи теорії комунікації. Підручник.- М .: МАУП, 2014. - 615 с.
6. Горяніна В.А. Психологія спілкування: Навчальний посібник.- М .: Академія, 2014. - 416 с.
7. Ділові комунікації. Підручник/ред. В. Ратніков.- М .: Юрайт, 2015. - 527 с.
8. Жуков Ю.М., Петровська Л.А., Растянников П.В. Діагностика та розвиток компетентності в спілкуванні.- М .: АСТ, 2013. - 96 с.
9. Нахімова Є., Чудінов А. Основи теорії комунікації.- М .: Флінта/Наука, 2013. - 164 с.
Методи і критерії оцінювання:
- поточний контроль (30%): розв'язування кейсів, усне опитування
- підсумковий контроль (70%): модульний та семестровий контроль