Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

SRM-системи

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.01.E.106
Кількість кредитів: 5
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., асистент Лозинський В.Т., кафедра МЛ
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:

Знати: принципи побудови взаємовідносин між підприємством та постачальником, можливості забезпечення довгострокових відносин; можливості та інструменти SRM систем. Роль баз даних, формування історії кооперації між підприємством і постачальником. Управління контактами та ризиками втрати інформації.

Уміти: управляти бізнес-процесами з використанням баз даних; контактами та історією взаємодії із постачальниками; планувати та управляти продажами з використання SRM систем; планування та управління закупівлями і доставкою продукції; управляти маркетинговими кампаніями на основі історії взаємодії із постачальниками.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
пререквізити: Нейромаркетинг; Соціальні медіа;
кореквізити: Управління ризиками в маркетингу; Психологія комунікацій.
Короткий зміст навчальної програми:
Сутність SRM систем (систем управління взаємовідносинами із постачальниками). Корпоративні інформаційні системи, призначені для автоматизації SRM-стратегії компанії. Механізми підвищення рівня управління і оптимізації закупівельної діяльності. Інструменти підвищення обслуговування клієнтів компанії. Роль споживача для компанії та важливість формування відносин. Особливості сучасного обслуговування споживача та забезпечення умов для формування партнерських відносин. Диференціація політики обслуговування - критеріальний підхід.
Рекомендована література:
1. Schuh Christian Supplier Relationship Management: How to Maximize Vendor Value and Opportunity // Christian Schuh, Apress; 2014 edition, p. 192 ;
2. Wolenik Marc Microsoft Dynamics CRM 2013 Unleashed // Marc Wolenik, Sams Publishing; 1 edition, 2014, p. 1176;
3. Goodey Paul Salesforce CRM - The Definitive Admin Handbook - Third Edition //Paul Goodey, Packt Publishing - ebooks Account; 3 edition, 2015, p. 460;
4. O'Brien Jonathan Supplier Relationship Management: Unlocking the Hidden Value in Your Supply Base // Jonathan O'Brien, Kogan Page, 2014, p. 424;
5. Gordon Sherry R. Supplier Evaluation & Performance Excellence // Sherry R. Gordon, J. Ross Publishing, 2008, p. 256;
6. Blanchard David Supply Chain Management Best Practices // David Blanchard, Wiley; 2 edition, 2010, p. 320
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (30%): робота на семінарських заняттях, усне опитування.
Підсумковий контроль (70%, екзамен): екзаменаційна контрольна робота.

SRM-системи

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.04.E.142
Кількість кредитів: 5
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., асистент Лозинський В.Т., кафедра МЛ
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:

Знати: принципи побудови взаємовідносин між підприємством та постачальником, можливості забезпечення довгострокових відносин; можливості та інструменти SRM систем. Роль баз даних, формування історії кооперації між підприємством і постачальником. Управління контактами та ризиками втрати інформації.

Уміти: управляти бізнес-процесами з використанням баз даних; контактами та історією взаємодії із постачальниками; планувати та управляти продажами з використання SRM систем; планування та управління закупівлями і доставкою продукції; управляти маркетинговими кампаніями на основі історії взаємодії із постачальниками.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
пререквізити: Нейромаркетинг; Соціальні медіа;
кореквізити: Управління ризиками в маркетингу; Психологія комунікацій.
Короткий зміст навчальної програми:
Сутність SRM систем (систем управління взаємовідносинами із постачальниками). Корпоративні інформаційні системи, призначені для автоматизації SRM-стратегії компанії. Механізми підвищення рівня управління і оптимізації закупівельної діяльності. Інструменти підвищення обслуговування клієнтів компанії. Роль споживача для компанії та важливість формування відносин. Особливості сучасного обслуговування споживача та забезпечення умов для формування партнерських відносин. Диференціація політики обслуговування - критеріальний підхід.
Рекомендована література:
1. Schuh Christian Supplier Relationship Management: How to Maximize Vendor Value and Opportunity // Christian Schuh, Apress; 2014 edition, p. 192 ;
2. Wolenik Marc Microsoft Dynamics CRM 2013 Unleashed // Marc Wolenik, Sams Publishing; 1 edition, 2014, p. 1176;
3. Goodey Paul Salesforce CRM - The Definitive Admin Handbook - Third Edition //Paul Goodey, Packt Publishing - ebooks Account; 3 edition, 2015, p. 460;
4. O'Brien Jonathan Supplier Relationship Management: Unlocking the Hidden Value in Your Supply Base // Jonathan O'Brien, Kogan Page, 2014, p. 424;
5. Gordon Sherry R. Supplier Evaluation & Performance Excellence // Sherry R. Gordon, J. Ross Publishing, 2008, p. 256;
6. Blanchard David Supply Chain Management Best Practices // David Blanchard, Wiley; 2 edition, 2010, p. 320
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (30%): робота на семінарських заняттях, усне опитування.
Підсумковий контроль (70%, екзамен): екзаменаційна контрольна робота.