Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Соціальні медіа

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.04.E.139
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Кузяк В.В.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
зрозуміти багатогранність онлайнових технологій, що функціонують на принципах Веб 2.0, завдяки яким споживачі контенту через свої дописи стають його співавторами і можуть взаємодіяти, співпрацювати, спілкуватися, ділитися інформацією або брати участь у будь-якій інший соціальній активності із теоретично усіма іншими користувачами певного сервісу;
засвоїти ключові моменти процесу застосування онлайнових технологій на принципах Веб 2.0, створення спільних проектів, блогів чи мікроблогів, використання інформаційних технологій, які дозволяють користувачам створювати та поширювати власний контент;
оволодіти навичками самостійного використання онлайн технології на принципах Веб 2.0 шляхом спілкування, обміну інформацією або участю у будь-якій інший соціальній активності із усіма іншими користувачами певного сервісу;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Пререквізити:
• “Маркетингова політика комунікацій ”,
• “Комунікативні технології ”,
• “Маркетингові дослідження”
• “Інтернет маркетинг ”
Кореквізити
«Створення та просування інтернет магазину»;
«CRM Системи”;
«Психологія комунікацій»

Короткий зміст навчальної програми:
Визначення кількості цільових клієнтів, на яких спрямовані онлайн технології. Проведення Веб-аналізу соціальних мереж. Методи взаємодії, співпраці, спілкування, обміну інформацією або участі у будь-якій інший соціальній активності. Пошук клієнтів через соціальні медіа. Підготовка і планування співпраці, спілкування, обміну інформацією. Навички процесу спілкування через соціальні медіа. Коректування системи продажів.
Рекомендована література:
1. Пилипчук В. П. Управління продажем : Навч. посібник / В. П. Пилипчук, О. В. Данніков. – К.: КНЕУ, 2011. – 627 с.
2. Патрик Форсайт. Мастерство продажи / Патрик Форсайт. – СПб. – К.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 160 с.
3. Бланк І. А. Торговий менеджмент / І.А. Бланк. - Київ:УФИМБ, 2008. – 440 с.
4. Наумов Р. Р. Конкуренція торгувати / Р.Р. Наумов. - М.: Вік, 2003. – 254 с.

Методи і критерії оцінювання:
• усне опитування, контрольна робота (30%)
• підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (70%)