Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Інтернет-маркетинг

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.01.E.100
Кількість кредитів: 5
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доцент Леонова С.В., кафедра маретингу та логістики к.е.н., асистент Довгунь О.С., кафедра маретингу та логістики
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
Знати: принципи використання комплексу маркетингу в Інтернеті; особливості залучення цільової аудиторії за допомогою вебсайту компанії та інтернет реклами; особливості використання контент маркетингу у просуванні вебсайту компанії; роль SEO в оптимізації Інтернет реклами; прямий, вірусний маркетинг та їх роль;

Уміти: здійснювати розробку стратегії просування компанії через мережу Інтернет, зокрема формувати концепцію просування через такі канали комунікації як: соціальні мережі, електронна розсилка, інформаційні ресурси тощо; здійснювати диференціювання бізнес-моделей залежно від виду ринку на якому працює компанія: B2B чи B2C ринок.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
пререквізити: Маркетинг; Інформаційні системи і технології в менеджменті;
корреквізити: Управління якістю товарів; SRM-системи.
Короткий зміст навчальної програми:
Сутність та роль Інтернет маркетингу у сучасному суспільстві. Види Інтернет маркетингу та їх структура. Ефективність інструментів Інтернет маркетингу та можливості для їх ідентифікації. Медійна реклама та її характерні особливості. Механізми формування контекстої реклами. Пошуковий маркетинг та роль SEO. Особливості просування у популярних соціальних мережах. Прямий маркетинг з використанням e-mail, RSS. Вірусний маркетинг: ризики та перспективи. Сутність Ітернет-брендингу.
Рекомендована література:
1. Севостьянов Иван Олегович. Поисковая оптимизация. Практическое руководство по продвижению сайта в Интернете. — СПб.: «Питер», 2010. — 240 с.
2. Брайан Халлиган, Дхармеш Шах. Маркетинг в Интернете: как привлечь клиентов с помощью Google, социальных сетей и блогов = Inbound Marketing: Get Found Using Google, Social Media, and Blogs (The New Rules of Social Media). — М.: «Диалектика», 2010. — С. 256
3. Байков Владимир Дмитриевич. Интернет: поиск информации и продвижение сайтов. — Санкт-Петербург: «БХВ-Санкт-Петербург», 2000. — С. 288.
4. Голик В.С. Эффективность интернет-маркетинга в бизнесе. — Дикта, 2008. — С. 196.
5. Эрик Энж, Стефан Спенсер, Рэнд Фишкин, Джесси Стрикчиола. SEO. Искусство раскрутки сайтов. — БХВ-Петербург, 2014. — С. 668.
6. Ральф Ф. Уилсон. Планирование стратегии интернет-маркетинга = Planning Your Internet Marketing Strategy. — М.: Издательский Дом Гребенникова, 2003. — С. 264.
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (30%): робота на семінарських та лабораторних заняттях, усне опитування.
Підсумковий контроль (70%, екзамен): екзаменаційна контрольна робота.

Інтернет-маркетинг

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.02.E.111
Кількість кредитів: 5
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доцент Леонова С.В., кафедра маретингу та логістики к.е.н., асистент Довгунь О.С., кафедра маретингу та логістики
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
Знати: принципи використання комплексу маркетингу в Інтернеті; особливості залучення цільової аудиторії за допомогою вебсайту компанії та інтернет реклами; особливості використання контент маркетингу у просуванні вебсайту компанії; роль SEO в оптимізації Інтернет реклами; прямий, вірусний маркетинг та їх роль;

Уміти: здійснювати розробку стратегії просування компанії через мережу Інтернет, зокрема формувати концепцію просування через такі канали комунікації як: соціальні мережі, електронна розсилка, інформаційні ресурси тощо; здійснювати диференціювання бізнес-моделей залежно від виду ринку на якому працює компанія: B2B чи B2C ринок.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
пререквізити: Маркетинг; Інформаційні системи і технології в менеджменті;
корреквізити: Управління якістю товарів; SRM-системи.
Короткий зміст навчальної програми:
Сутність та роль Інтернет маркетингу у сучасному суспільстві. Види Інтернет маркетингу та їх структура. Ефективність інструментів Інтернет маркетингу та можливості для їх ідентифікації. Медійна реклама та її характерні особливості. Механізми формування контекстої реклами. Пошуковий маркетинг та роль SEO. Особливості просування у популярних соціальних мережах. Прямий маркетинг з використанням e-mail, RSS. Вірусний маркетинг: ризики та перспективи. Сутність Ітернет-брендингу.
Рекомендована література:
1. Севостьянов Иван Олегович. Поисковая оптимизация. Практическое руководство по продвижению сайта в Интернете. — СПб.: «Питер», 2010. — 240 с.
2. Брайан Халлиган, Дхармеш Шах. Маркетинг в Интернете: как привлечь клиентов с помощью Google, социальных сетей и блогов = Inbound Marketing: Get Found Using Google, Social Media, and Blogs (The New Rules of Social Media). — М.: «Диалектика», 2010. — С. 256
3. Байков Владимир Дмитриевич. Интернет: поиск информации и продвижение сайтов. — Санкт-Петербург: «БХВ-Санкт-Петербург», 2000. — С. 288.
4. Голик В.С. Эффективность интернет-маркетинга в бизнесе. — Дикта, 2008. — С. 196.
5. Эрик Энж, Стефан Спенсер, Рэнд Фишкин, Джесси Стрикчиола. SEO. Искусство раскрутки сайтов. — БХВ-Петербург, 2014. — С. 668.
6. Ральф Ф. Уилсон. Планирование стратегии интернет-маркетинга = Planning Your Internet Marketing Strategy. — М.: Издательский Дом Гребенникова, 2003. — С. 264.
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (30%): робота на семінарських та лабораторних заняттях, усне опитування.
Підсумковий контроль (70%, екзамен): екзаменаційна контрольна робота.

Інтернет-маркетинг

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.03.E.123
Кількість кредитів: 5
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доцент Леонова С.В., кафедра маретингу та логістики к.е.н., асистент Довгунь О.С., кафедра маретингу та логістики
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
Знати: принципи використання комплексу маркетингу в Інтернеті; особливості залучення цільової аудиторії за допомогою вебсайту компанії та інтернет реклами; особливості використання контент маркетингу у просуванні вебсайту компанії; роль SEO в оптимізації Інтернет реклами; прямий, вірусний маркетинг та їх роль;

Уміти: здійснювати розробку стратегії просування компанії через мережу Інтернет, зокрема формувати концепцію просування через такі канали комунікації як: соціальні мережі, електронна розсилка, інформаційні ресурси тощо; здійснювати диференціювання бізнес-моделей залежно від виду ринку на якому працює компанія: B2B чи B2C ринок.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
пререквізити: Маркетинг; Інформаційні системи і технології в менеджменті;
корреквізити: Управління якістю товарів; SRM-системи.
Короткий зміст навчальної програми:
Сутність та роль Інтернет маркетингу у сучасному суспільстві. Види Інтернет маркетингу та їх структура. Ефективність інструментів Інтернет маркетингу та можливості для їх ідентифікації. Медійна реклама та її характерні особливості. Механізми формування контекстої реклами. Пошуковий маркетинг та роль SEO. Особливості просування у популярних соціальних мережах. Прямий маркетинг з використанням e-mail, RSS. Вірусний маркетинг: ризики та перспективи. Сутність Ітернет-брендингу.
Рекомендована література:
1. Севостьянов Иван Олегович. Поисковая оптимизация. Практическое руководство по продвижению сайта в Интернете. — СПб.: «Питер», 2010. — 240 с.
2. Брайан Халлиган, Дхармеш Шах. Маркетинг в Интернете: как привлечь клиентов с помощью Google, социальных сетей и блогов = Inbound Marketing: Get Found Using Google, Social Media, and Blogs (The New Rules of Social Media). — М.: «Диалектика», 2010. — С. 256
3. Байков Владимир Дмитриевич. Интернет: поиск информации и продвижение сайтов. — Санкт-Петербург: «БХВ-Санкт-Петербург», 2000. — С. 288.
4. Голик В.С. Эффективность интернет-маркетинга в бизнесе. — Дикта, 2008. — С. 196.
5. Эрик Энж, Стефан Спенсер, Рэнд Фишкин, Джесси Стрикчиола. SEO. Искусство раскрутки сайтов. — БХВ-Петербург, 2014. — С. 668.
6. Ральф Ф. Уилсон. Планирование стратегии интернет-маркетинга = Planning Your Internet Marketing Strategy. — М.: Издательский Дом Гребенникова, 2003. — С. 264.
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (30%): робота на семінарських та лабораторних заняттях, усне опитування.
Підсумковий контроль (70%, екзамен): екзаменаційна контрольна робота.

Інтернет-маркетинг

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.04.E.135
Кількість кредитів: 5
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доцент Леонова С.В., кафедра маретингу та логістики к.е.н., асистент Довгунь О.С., кафедра маретингу та логістики
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
Знати: принципи використання комплексу маркетингу в Інтернеті; особливості залучення цільової аудиторії за допомогою вебсайту компанії та інтернет реклами; особливості використання контент маркетингу у просуванні вебсайту компанії; роль SEO в оптимізації Інтернет реклами; прямий, вірусний маркетинг та їх роль;

Уміти: здійснювати розробку стратегії просування компанії через мережу Інтернет, зокрема формувати концепцію просування через такі канали комунікації як: соціальні мережі, електронна розсилка, інформаційні ресурси тощо; здійснювати диференціювання бізнес-моделей залежно від виду ринку на якому працює компанія: B2B чи B2C ринок.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
пререквізити: Маркетинг; Інформаційні системи і технології в менеджменті;
корреквізити: Управління якістю товарів; SRM-системи.
Короткий зміст навчальної програми:
Сутність та роль Інтернет маркетингу у сучасному суспільстві. Види Інтернет маркетингу та їх структура. Ефективність інструментів Інтернет маркетингу та можливості для їх ідентифікації. Медійна реклама та її характерні особливості. Механізми формування контекстої реклами. Пошуковий маркетинг та роль SEO. Особливості просування у популярних соціальних мережах. Прямий маркетинг з використанням e-mail, RSS. Вірусний маркетинг: ризики та перспективи. Сутність Ітернет-брендингу.
Рекомендована література:
1. Севостьянов Иван Олегович. Поисковая оптимизация. Практическое руководство по продвижению сайта в Интернете. — СПб.: «Питер», 2010. — 240 с.
2. Брайан Халлиган, Дхармеш Шах. Маркетинг в Интернете: как привлечь клиентов с помощью Google, социальных сетей и блогов = Inbound Marketing: Get Found Using Google, Social Media, and Blogs (The New Rules of Social Media). — М.: «Диалектика», 2010. — С. 256
3. Байков Владимир Дмитриевич. Интернет: поиск информации и продвижение сайтов. — Санкт-Петербург: «БХВ-Санкт-Петербург», 2000. — С. 288.
4. Голик В.С. Эффективность интернет-маркетинга в бизнесе. — Дикта, 2008. — С. 196.
5. Эрик Энж, Стефан Спенсер, Рэнд Фишкин, Джесси Стрикчиола. SEO. Искусство раскрутки сайтов. — БХВ-Петербург, 2014. — С. 668.
6. Ральф Ф. Уилсон. Планирование стратегии интернет-маркетинга = Planning Your Internet Marketing Strategy. — М.: Издательский Дом Гребенникова, 2003. — С. 264.
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (30%): робота на семінарських та лабораторних заняттях, усне опитування.
Підсумковий контроль (70%, екзамен): екзаменаційна контрольна робота.