Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Управління маркетингом

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.01.E.103
Кількість кредитів: 5
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доцент Косар Наталія Степанівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
- знати сутність та основні функції управління маркетингом, методи стратегічного аналізу, різновиди маркетингових стратегій, складові стратегічного планування та планування маркетингу, різновиди організаційних структур маркетингу, складові та різновиди маркетингового контролю;
- вміти визначити основні напрями управління маркетингом на підприємстві, проводити маркетинговий аудит середовища функціонування підприємства, розробляти план маркетингу, розробляти заходи у сфері управління попитом на товари, розробляти рекомендації щодо вдосконалення організації маркетингу.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Пререквізити:
Маркетинг, Менеджмент, Маркетингові дослідження.

Кореквізити:
Інтернет-маркетинг, Управління якістю товарів, Контролінг маркетингу.
Короткий зміст навчальної програми:
Сутність і завдання управління маркетингом на підприємстві. Маркетинговий аудит. Формування місії та маркетингових цілей. Аналіз маркетингових можливостей підприємства. STP-маркетинг. Розробка комплексу маркетингу. Управління попитом на товари. Стратегічне планування та планування маркетингу. Сутність та різновиди маркетингових стратегій. Організація маркетингової діяльності. Маркетинговий контроль.
Рекомендована література:
1. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: підручник / Н.В. Куденко. - К.: КНЕУ 2012.— 523 с.
2. Крикавський Є.В. Маркетинговий менеджмент: навч. посібник / Є.В. Крикавський, І.О. Дейнега, О.В. Дейнега, І.Ф. Лорві. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 380 с.
3. Крикавський Є.В. Стратегічний маркетинг: навч. посібник / Є.В. Крикавський, Л.І. Третьякова, Н.С. Косар. – 2-ге вид. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 256 с.
4. Маркетинговий менеджмент: підручник / Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко та ін. — К.: Видавництво «Хімджест», 2008. — 720 с.
Методи і критерії оцінювання:
- опрацювання практичних занять, усне опитування, контрольна робота (30%);
- підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (70%).

Управління маркетингом

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.04.E.140
Кількість кредитів: 5
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доцент Косар Наталія Степанівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
- знати сутність та основні функції управління маркетингом, методи стратегічного аналізу, різновиди маркетингових стратегій, складові стратегічного планування та планування маркетингу, різновиди організаційних структур маркетингу, складові та різновиди маркетингового контролю;
- вміти визначити основні напрями управління маркетингом на підприємстві, проводити маркетинговий аудит середовища функціонування підприємства, розробляти план маркетингу, розробляти заходи у сфері управління попитом на товари, розробляти рекомендації щодо вдосконалення організації маркетингу.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Пререквізити:
Маркетинг, Менеджмент, Маркетингові дослідження.

Кореквізити:
Інтернет-маркетинг, Управління якістю товарів, Контролінг маркетингу.
Короткий зміст навчальної програми:
Сутність і завдання управління маркетингом на підприємстві. Маркетинговий аудит. Формування місії та маркетингових цілей. Аналіз маркетингових можливостей підприємства. STP-маркетинг. Розробка комплексу маркетингу. Управління попитом на товари. Стратегічне планування та планування маркетингу. Сутність та різновиди маркетингових стратегій. Організація маркетингової діяльності. Маркетинговий контроль.
Рекомендована література:
1. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: підручник / Н.В. Куденко. - К.: КНЕУ 2012.— 523 с.
2. Крикавський Є.В. Маркетинговий менеджмент: навч. посібник / Є.В. Крикавський, І.О. Дейнега, О.В. Дейнега, І.Ф. Лорві. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 380 с.
3. Крикавський Є.В. Стратегічний маркетинг: навч. посібник / Є.В. Крикавський, Л.І. Третьякова, Н.С. Косар. – 2-ге вид. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 256 с.
4. Маркетинговий менеджмент: підручник / Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко та ін. — К.: Видавництво «Хімджест», 2008. — 720 с.
Методи і критерії оцінювання:
- опрацювання практичних занять, усне опитування, контрольна робота (30%);
- підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (70%).