Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Планування та організація розробки товару (курсовий проект)

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.01.E.105
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: доцент Мамчин Мирослава Михайлівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
- здатність продемонструвати знання та розуміння функціонування системи маркетингу на підприємстві;
- здатність продемонструвати знання основних складових у сфері розроблення маркетингової товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики підприємства з урахуванням максимального задоволення потреб споживачів та існуючих ризиків;
- здатність продемонструвати знання особливостей різних видів товарів та послуг, типів ринку та їх впливу на маркетингову діяльність організації;
- здатність продемонструвати знання особливостей різних видів товарів та послуг, типів ринку та їх впливу на маркетингову діяльність організації;
- вміти планувати та розробляти нові товари та супроводжувати їх розвиток на різних етапах життєвого циклу, приймати ефективні маркетингові рішення щодо споживчих властивостей товару, упакування, оформлення, розробки назви та стилю марки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
пререквізити: Товарознавство, Маркетингова товарна політика.
кореквізити: Управління маркетингом, Управління якістю товарів.
Короткий зміст навчальної програми:
Маркетингова політика розробки товару. Розробка стратегії нового товару. Визначення ринку збуту для нового товару відповідно до цілей суб'єкта господарювання та потреб споживачів. Розробка концепції потенційних товарів. Оцінка та відбір ідей. Визначення властивостей товару, його маркетингової стратегії, фінансовий прогноз. Розробка торгової марки товару. Проектування ринкового випробування нового товару. Оцінка товару відповідно до потреб покупців.
Рекомендована література:
1. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник / Є.Крикавський, І.Дейнега, О.Дейнега, Р.Патора. – 3-ге вид., доп. і перероб. – Львів:: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 360 с.
2. Мороз Л.А. Маркетинг: Підручник/ Л.А. Мороз, Н.І. Чухрай; за ред. Л.А. Мороз. – 5-те вид., онов. - Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. -232 с.
3. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник / М.Мамчин, Ю.Добуш – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 201 с.
4. Товарознавство для логістики: навч. посіб. / М.М. Мамчин, В.Т. Лозинський. – Львів : Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2018. – 225 с.
Методи і критерії оцінювання:
• написання курсового проекту (50%) – письмова форма,
• контрольний захід (50 %, захист курсового проекту, залік) - усна форма.