Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Мерчандайзинг

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.03.E.126
Кількість кредитів: 5
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Мамчин М.М.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
у результаті вивчення модуля студент повинен знати передумови виникнення, суть та зміст мерчандайзингу, теоретико-методичні засади впровадження технологій мерчандайзингу, інструментарій та правила мерчандайзингу, методологічні підходи до організації торгово-технологічного процесу роздрібного торговельного підприємства та підприємств ресторанного господарства, а також вміти кваліфіковано орієнтуватись у мерчандайзингових підходах до планування торгового залу магазину і викладки товарів, оцінити ефективність викладки товарів в торговому залі, обґрунтувати ефективність застосування технологій мерчандайзингу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
«Маркетинг», «Поведінка споживача», «Нейромаркетинг».
"Комерційна діяльність посередницьких організацій"
Короткий зміст навчальної програми:
- Суть і значення мерчендайзингу; - особливості поведінки покупців в магазині; - класифікація товарів та покупок в мерчендайзингу; - класифікація товарного асортименту в мерчендайзингу; - формування та управління асортиментом на основі технологій мерчендайзингу; - організація внутрішнього простору магазину; - інтер'єр та атмосфера магазину; - викладка товарів на основі технологій мерчендайзингу; - реклама як інструмент мерчендайзингу; - особливості мерчендайзингу окремих груп товарів; - організація системи мерчендайзингу.
Рекомендована література:
1. Мерчандайзинг: Навч. Посібник для студ. ВНЗ ( А.А. Мазаракі, Н.Б. Ільченко. – К.: Київ. нац. торг.-екон. універ., 2015. – 292 с.
2. Тягунова Н.М. Мерчендайзинг: кредитно-модульний курс: Навч. посіб. / Н.М. Тягунова, В.В. Лісіца, Ю.В. Іванов. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 334 с.
3. Червак Р. Мерчендайзинг: искусство тореодора / Р.Червак, В.Бондарчук, Л.Синило и др.- К.: Издательство Алексея Капусты, 2003.- 306 с
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (25%): виконання індивідуального завдання, усне опитування.
Підсумковий контроль (75%): залікова контрольна робота, усне опитування.

Мерчандайзинг

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.05.E.151
Кількість кредитів: 5
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Мамчин М.М.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
у результаті вивчення модуля студент повинен знати передумови виникнення, суть та зміст мерчандайзингу, теоретико-методичні засади впровадження технологій мерчандайзингу, інструментарій та правила мерчандайзингу, методологічні підходи до організації торгово-технологічного процесу роздрібного торговельного підприємства та підприємств ресторанного господарства, а також вміти кваліфіковано орієнтуватись у мерчандайзингових підходах до планування торгового залу магазину і викладки товарів, оцінити ефективність викладки товарів в торговому залі, обґрунтувати ефективність застосування технологій мерчандайзингу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
«Маркетинг», «Поведінка споживача», «Нейромаркетинг».
"Комерційна діяльність посередницьких організацій"
Короткий зміст навчальної програми:
- Суть і значення мерчендайзингу; - особливості поведінки покупців в магазині; - класифікація товарів та покупок в мерчендайзингу; - класифікація товарного асортименту в мерчендайзингу; - формування та управління асортиментом на основі технологій мерчендайзингу; - організація внутрішнього простору магазину; - інтер'єр та атмосфера магазину; - викладка товарів на основі технологій мерчендайзингу; - реклама як інструмент мерчендайзингу; - особливості мерчендайзингу окремих груп товарів; - організація системи мерчендайзингу.
Рекомендована література:
1. Мерчандайзинг: Навч. Посібник для студ. ВНЗ ( А.А. Мазаракі, Н.Б. Ільченко. – К.: Київ. нац. торг.-екон. універ., 2015. – 292 с.
2. Тягунова Н.М. Мерчендайзинг: кредитно-модульний курс: Навч. посіб. / Н.М. Тягунова, В.В. Лісіца, Ю.В. Іванов. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 334 с.
3. Червак Р. Мерчендайзинг: искусство тореодора / Р.Червак, В.Бондарчук, Л.Синило и др.- К.: Издательство Алексея Капусты, 2003.- 306 с
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (25%): виконання індивідуального завдання, усне опитування.
Підсумковий контроль (75%): залікова контрольна робота, усне опитування.