Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Інформаційне та комп'ютерне забезпечення маркетингової діяльності

Спеціальність: Маркетинг (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.075.00.M.18
Кількість кредитів: 5
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор:
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Короткий зміст навчальної програми:
Рекомендована література:
Методи і критерії оцінювання: