Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Стратегічний маркетинг

Спеціальність: Маркетинг (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.075.00.O.4
Кількість кредитів: 5
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доцент Косар Наталія Степанівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
- знати теоретичне підґрунтя стратегічної маркетингової діяльності підприємства, її наукове формування та обгрунтування;
- знати сутність та інструменти маркетингового стратегічного аналізу;
- знати класифікацію та інструменти стратегій маркетингу;
- вміти аналізувати конкурентне середовище підприємства та обгрунтовувати відповідні відповідні конкурентні стратегії;
- вміти формувати відповідні ситуації стратегії розвитку підприємства та стратегії по окремих складових комплексу маркетингу підприємства;
- вміти здійснювати управління портфелем бізнесу підприємства.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Пререквізити: Маркетинг, Маркетингова товарна політика, Маркетингові дослідження, Маркетингова цінова політика.
Кореквізити: Маркетинговий менеджмент, Фінансовий менеджмент, Рекламний менеджмент.
Короткий зміст навчальної програми:
Роль і місце стратегічного маркетингу в управлінні підприємством. Аналіз маркетингового середовища. Визначення конкурентних переваг. Маркетингові стратегії сегментації та вибору цільового ринку. Маркетингові стратегії зростання. Маркетингове стратегічне управління портфелем бізнесу підприємства. Маркетингові стратегії диференціації і позиціонування. Маркетингові стратегії конкуренції. Маркетингові стратегії підприємства по складових комплексу маркетингу.
Рекомендована література:
1. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: підручник / Н.В. Куденко. - К.: КНЕУ 2012.—523 с.
2. Крикавський Є.В. Маркетинговий менеджмент: навч. посібник / Є.В. Крикавський, І.О. Дейнега, О.В. Дейнега, І.Ф. Лорві. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 380 с.
3. Крикавський Є.В. Стратегічний маркетинг: навч. посібник / Є.В. Крикавський, Л.І. Третьякова, Н.С. Косар. – 2-ге вид. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 256 с.
4. Маркетинговий менеджмент: підручник / Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко та ін. — К.: Видавництво «Хімджест», 2008. — 720 с.
Методи і критерії оцінювання:

Опрацювання практичних занять (30%) - усне опитування.
Підсумковий контроль (70%, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма.