Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Методи аналізу та обробки текстів

Спеціальність: Видавництво та поліграфія
Код дисципліни: 8.186.00.M.19
Кількість кредитів: 5
Кафедра: Інформаційні технології видавничої справи
Лектор:
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Короткий зміст навчальної програми:
Рекомендована література:
Методи і критерії оцінювання: