Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Проектування інтелектуальних мікросистем і пристроїв

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 8.121.00.M.28
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: Доцент кафедри САП, д.т.н., с.н.с. Щербовських Сергій Володимирович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
1) здатність інсталювати та налаштувати програмне забезпечення, яке обслуговує роботу мікроконтролера;
2) здатність написати програму для мікроконтролера, яка виконує складні прості математичні операції;
3) здатність забезпечити зчитування даних з дискретних, аналогових, імпульсних та цифрових сенсорів;
4) здатність забезпечити роботу із мультиплексор, демультиплексором, енкодером, декодером;
5) здатність забезпечити керування роботою електричних двигунів;
6) здатність підключити світлодіодні індикатори та символьні рідкокристалічні дисплеї;
7) здатність забезпечити обмін даними із EEPROM та SD картами.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Пререквізит: Застосування мікросистемних пристроїв.
Короткий зміст навчальної програми:
У навчальній дисципліні розглянуто питання схемотехнічного проектування та моделювання мікросистем. Подано відомості про апаратне та програмне забезпечення мікроконтролерів. Розглянуто питання взаємодії із периферійними пристроями: основними типами сенсорів, світлодіодними масивами, клавіатурою, електричними мікродвигунами, рідкокристалічним дисплеєм, світлодіодними індикаторами та картами пам’яті.
Рекомендована література:
1. Петин В. А. Проекты с использованием контроллера Arduino / В. А. Пе-тин. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2015. — 464 с.
2. Блум Дж. Изучаем Arduino: инструменты и методы технического волшебства: пер. с англ. / Дж. Блум. — СПб.: БХВ-Петербург, 2015. — 336с.
3. Margolis Michael. Arduino Cookbook / Michael Margolis. — 2nd Edition. — O’Reilly, 2011. — 724 р.
Методи і критерії оцінювання:
1. Оцінювання звітів про виконання лабораторних робіт. Захід проводиться після відроблення та оформлення звітів з усіх лабораторних робіт.
2. Екзаменаційний контроль. Захід проводиться у встановлений згідно із розкладом термін і передбачає діагностування знань теоретичного матеріалу.