Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Педагогіка творчості

Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Код дисципліни: 8.011.00.M.22
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: Проф.Швай Роксоляна Іванівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
• здатність аналізувати та критично оцінювати теорії та концепції творчості;
• здатність продемонструвати знання основних теорій та концепцій творчості;
• здатність продемонструвати знання з дидактики творчості;
• здатність застосовувати сучасні методи діагностики творчості та інтерпретувати їх;
• здатність виявляти та розвивати творчі якості особистості. Спроможність застосовувати методи навчання творчості та творчого навчання;
• здатність розуміти особливості розвитку творчої особистості;
• проводити тренінги для розвитку творчих здібностей, особистісного розвитку та розв’язування творчих завдань
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Педагогіка
Короткий зміст навчальної програми:
Предмет педагогіки творчості. Види творчості. Теоретико-методологічні положення сучасних теорій творчості. Творчі здібності. Методи педагогіки творчості. Вплив зовнішнього середовища на розвиток креативної особистості. Методи дослідження творчості. Методи стимулювання творчості.
Рекомендована література:
1. Ґоральський А. Теорія творчості. – Львів.: Каменяр, 2002. – 144 с.
2. Ґоральський А. Правила тренінгу творчості: Методичний посібник. – Львів.: ВНТЛ, 1998. – 52 с.
3. Психологічне дослідження творчого потенціалу особистості [монографія / наук. кер. Моляко В. О.]. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 208 с.
4. Швай Р.І. Психологія та педагогіка творчості: навч. посібник/Роксоляна Швай. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 200 с.

Методи і критерії оцінювання:
• поточний контроль (усна форма, 35%)
• екзаменаційний контроль (65 %, письмово-усна форма)