Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Комп'ютерні системи управління рухомими об'єктами (освітньо-наукова програма)

3.122.00.07 Комп'ютерні системи управління рухомими об'єктами (освітньо-наукова програма)
Кваліфікація:
Рік вступу: 2020
Тривалість програми:
Кількість кредитів:
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя:
Галузь знань: Інформаційні технології
Особливі умови вступу:
Конкретні механізми визнання попереднього навчання:
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми:
Характеристика освітньої програми:
Набуті компетентності:
Форма навчання: денна
Академічна мобільність:
Практика/стажування:
Керівник освітньої програми, контактна особа:
Професійні профілі випускників:
Доступ до подальшого навчання:
Інші особливості програми:
Інститут: Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології