Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Фінанси, банківська справа та страхування

9.072.00.00 Фінанси, банківська справа та страхування
Кваліфікація:
Рік вступу: 2019
Тривалість програми:
Кількість кредитів:
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя:
Галузь знань: Управління та адміністрування
Особливі умови вступу:
Конкретні механізми визнання попереднього навчання:
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми:
Характеристика освітньої програми:
Набуті компетентності:
Форма навчання: денна
Академічна мобільність:
Практика/стажування:
Керівник освітньої програми, контактна особа:
Професійні профілі випускників:
Доступ до подальшого навчання:
Інші особливості програми:
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури