Професійна атестація осіб з сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель

Національний університет «Львівська політехніка» здійснює професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель.

Проведення професійної атестації осіб у Національному Університеті «Львівська політехніка» здійснюється на підставі «Положення про атестаційну комісію для проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність з сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем». Атестація проводиться відповідно до поданих заяв щомісяця в останній четвер.

Вимоги до осіб, що подають документи на атестацію

До професійної атестації допускаються особи, які відповідають одночасно таким вимогам:

  • здобули відповідну вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня вищої освіти (для осіб, які мають намір провадити діяльність з сертифікації енергетичної ефективності) (у сферах енергетики, електроенергетики, електротехніки, електромеханіки, теплоенергетики, енергетичного менеджменту, тепло-, газопостачання, вентиляції, теплофізики, будівництва, архітектури та цивільної інженерії, сертифікації енергетичної ефективності будівель, обстеження інженерних систем будівель);
  • здобули відповідну вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (для осіб, які мають намір проводити обстеження інженерних систем) (у сферах енергетики, електроенергетики, електротехніки, електромеханіки, теплоенергетики, енергетичного менеджменту, тепло-, газопостачання, вентиляції, теплофізики, будівництва, архітектури та цивільної інженерії, сертифікації енергетичної ефективності будівель, обстеження інженерних систем будівель);
  • мають стаж роботи не менше трьох років у сфері енергетики, енергоефективності та енергозбереження, будівництва та архітектури або житлово-комунального господарства.

Порядок реєстрації та участь в атестації

Реєстрація на участь в атестації відбувається відповідно до «Порядку проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 р. № 600.

Особа, що має намір пройти професійну атестацію, подає атестаційній комісії заяву на проведення професійної атестації у сфері забезпечення енергетичної ефективності або обстеження інженерних систем будівель не пізніше ніж за 5 (п'ять) днів до дати проведення атестації, визначеної графіком, за встановленою формою (Заява).

До заяви додаються:

  • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
  • відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку у паспорті);
  • копія документа про фахову (відповідну) вищу освіту (диплом та додаток до нього) у сферах енергетики, електроенергетики, електротехніки, електромеханіки, теплоенергетики, енергетичного менеджменту, тепло-, газопостачання, вентиляції, теплофізики, будівництва, архітектури та цивільної інженерії, сертифікації енергетичної ефективності будівель, обстеження інженерних систем будівель;
  • копія трудової книжки;
  • стислий звіт про професійну діяльність та інші досягнення кандидата у довільній формі;
  • інші документи (за бажанням кандидата), що підтверджують його професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань (зокрема, державні нагороди, звання, дипломи конкурсів у сфері енергетичної ефективності будівель, документи про наукові досягнення, відгуки від замовників робіт у сфері енергетичної ефективності будівель). Особа, що має намір пройти професійну атестацію, може подавати документи особисто або надсилати їх поштою, зокрема електронною поштою. Під час створення електронних документів, які надсилаються електронною поштою,
  • накладається електронний цифровий підпис кандидата відповідно до вимог Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”.

Подана заява розглядається протягом 3 (трьох) робочих днів. Заявнику, який бажає пройти атестацію, повідомляється про можливість допуску до участі в атестації та про час і місце її проведення.

Професійна атестація проводиться на платній основі. Оплата здійснюється не пізніше ніж за два дні до атестації.

Графік атестацій 

Кожен останній четвер місяця.

Підготовка до атестації

Для підготовки до екзамену Національний університет «Львівська політехніка» проводить курси підвищення кваліфікації. Навчання проводиться згідно навчальних програм. Для запису на курси необхідно укласти договір, який додається, відповідно з юридичною або
фізичною особою. Пройти атестацію можна без проходження курсів підвищення кваліфікації.

 Особі, якій відмовили у видачі кваліфікаційного атестата у разі нескладення кваліфікаційного іспиту, не дозволяється пройти повторну атестацію протягом шісти місяців з дня внесення запису про відповідне рішення до Реєстру будівельної діяльності.

Нормативні документи:

Секретар атестаційної комісії: Скворцов Денис Ігорович
Адреса
м. Львів, вул. Митрополита Андрея 5, 4-й навч. корпус, каб. 1.
E-mail
denys.i.skvortsov@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-23-54
(032) 258-25-80
068 351 14 96
Оновлено 5 місяців 3 тижні тому