Комплексна програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук на 2017-2021рр.

Затвердила Вчена рада 
Національного університету «Львівська політехніка»
Протокол № 28 від 22.11.2016 р.

Комплексна програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук на 2017-2021 рр. (далі – Програма) є складовою Програми розвитку Національного університету «Львівська політехніка» на період до 2020 р.

Мета Програми –  удосконалення кадрового забезпечення науково-навчальних та наукових підрозділів Національного університету «Львівська політехніка» висококваліфікованими фахівцями, що здатні компетентно та відповідально на міжнародному, державному, регіональному й місцевому рівнях виконувати завдання реалізації статутних завдань університету у сфері освіти, науки та міжнародної інтеграції.

Досягнення мети Програми передбачається здійснити шляхом:

  • упорядкування структури та обсягів підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук відповідно до потреб науково-навчальних та наукових підрозділів щодо кадрового забезпечення;
  • узагальнення пропозицій,  поданих  навчально-науковими інститутами, щодо формування та виконання державного замовлення на підготовку  здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук;
  • систематичного заслуховування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук на наукових семінарах кафедр;
  • формування щорічного звіту про виконання Комплексної програми підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук та заслуховування на Вченій раді університету.

Очікувані результати реалізації Програми:

  • покращення якості кваліфікаційної структури кадрового забезпечення;
  • збільшення частки кадрів вищої кваліфікації у загальній чисельності професорсько-викладацького складу;
  • подолання негативної тенденції підвищення середнього віку науково-педагогічних та наукових працівників.
Приєднані файли
Оновлено 5 місяців 1 тиждень тому