Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Колектив працівників кафедри

Викладач

Бабій Любов Вячеславівна старший викладач
Бабушка Андрій Васильович к.т.н., асистент
Бурштинська Христина Василівна д.т.н., професор, професор
Глотов Володимир Миколайович д.т.н., професор, завідувач кафедри
Грицьків Назар Зенонович старший викладач закладу вищої освіти
Дорожинський Олександр Людомирович д.т.н., професор, професор
Іванчук Олег Михайлович д.т.н., доцент
Колб Ігор Захарович к.т.н., доцент, доцент
Кузик Зоряна Остапівна старший викладач закладу вищої освіти
Процик Михайло Теодорович к.т.н., доцент, доцент
Четверіков Борис Володимирович к.т.н., старший викладач
Шевчук Володимир Миколайович к.т.н., старший викладач

Фахівець

Варениця Ірина Василівна провідний інженер
Ільків Тарас Ярославович провідний інженер


Рейтинг працівників кафедри