Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Колектив центру

Директор центру забезпечення якості освіти: д.е.н.. доц. Шуляр Роман Віталійович

Радник з питань координування зв’язків з НАЗЯВО та міжнародними акредитаційними агентствами: д.е.н., проф. Олексів Ігор Богданович

Керівник сектору моніторингу процедур та процесів внутрішньої системи забезпечення якості освіти (заступник директора Центру): к.е.н., доц. Гориславець Павло Анатолійович

Керівник сектору аналізування результатів освітніх досягнень студентів (заступник директора Центру): к.і.н., доц. Колодій Ігор Степанович

Керівник сектору моніторингу якості освітніх програм (заступник директора Центру): к.і.н. Гелеш Анна

Фахівець з якості: Кучер Наталія

Фахівець з якості: Власюк Ірина

Оновлено 1 міс 3 тижн тому