Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

CВО 01.02 Положення про формування та реалізацію індивідуальних навчальних планів студентів