Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Зарахування до аспірантури

Після завершення терміну подання оригіналів документів приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання до аспірантури вступників, які подали оригінали документів про освіту (диплом магістра (спеціаліста) та додаток до диплома) у визначені терміни (виконали умову для зарахування).

Накази про зарахування на навчання підписує Ректор на підставі рішення приймальної комісії. Накази оприлюднюються на інформаційному стенді відділу докторантури та аспірантури та офіційному веб-сайті Університету.

У разі неподання оригіналів документів вступником, який знаходяться на вищих позиціях рейтингового списку, на вакантне місце зараховується наступна за ним особа, за умови виконання нею вимог до зарахування.

Аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом Ректора призначається науковий керівник з числа наукових або науково-педагогічних працівників з науковим ступенем. Як правило, кількість здобувачів, прикріплених до наукового керівника – доктора наук, не повинна перевищувати 5 осіб одночасно (разом з докторантом), а для наукового керівника – доктора філософії – 3 осіб.

Рішенням Вченої ради Університету одному аспіранту може бути призначено двох наукових керівників з відповідним розподілом годин навчального навантаження та обов’язків між ними.

Оновлено 3 міс 3 тижн тому