Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Програми вступних іспитів зі спеціальності

У приєднаних файлах (.pdf) містяться програми вступного іспиту із відповідної спеціальності для вступників на навчання в аспірантурі.

Приєднані файлиРозмір
011 Освітні, педагогічні науки444.21 KB
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)454.57 KB
022 Дизайн234.26 KB
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація255.32 KB
032 Історія та археологія283.37 KB
033 Філософія307.55 KB
035 Філологія434.59 KB
051 Економіка231.39 KB
052 Політологія215.3 KB
053 Психологія514.54 KB
054 Соціологія266.14 KB
071 Облік і оподаткування240.68 KB
072 Фінанси, банківська справа та страхування238.45 KB
073 Менеджмент237.28 KB
075 Маркетинг227.76 KB
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність568.54 KB
081 Право519.98 KB
101 Екологія238.52 KB
102 Хімія467.18 KB
103 Науки про Землю233.09 KB
105 Прикладна фізика та наноматеріали193.85 KB
111 Математика272.35 KB
113 Прикладна математика288.66 KB
121 Інженерія програмного забезпечення305.45 KB
122 Комп’ютерні науки243.82 KB
123 Комп’ютерна інженерія320.38 KB
124 Системний аналіз237.8 KB
125 Кібербезпека224.22 KB
126 Інформаційні системи і технології186.26 KB
131 Прикладна механіка327.68 KB
132 Матеріалознавство383.12 KB
133 Галузеве машинобудування335.01 KB
136 Металургія335.73 KB
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка343.45 KB
144 Теплоенергетика254.29 KB
151 Автоматизація та комп’ютерно –інтегровані технології221.53 KB
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка390.03 KB
153 Мікро- та наносистемна техніка211.06 KB
161 Хімічні технології та інженерія316.94 KB
162 Біотехнології та біоінженерія423.06 KB
171 Електроніка215.55 KB
172 Телекомунікації та радіотехніка264.88 KB
181 Харчові технології433.38 KB
183 Технологія захисту навколишнього середовища210.36 KB
186 Видавництво та поліграфія234.49 KB
191 Архітектура та містобудування250.82 KB
192 Будівництво та цивільна інженерія307.24 KB
193 Геодезія та землеустрій417.84 KB
226 Фармація, промислова фармація367.56 KB
231 Соціальна робота293.36 KB
274 Автомобільний транспорт370.21 KB
275 Транспортні технології (за видами)219.95 KB
281 Публічне управління та адміністрування550.66 KB
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії367.55 KB
292 Міжнародні економічні відносини236.09 KB
Оновлено 2 міс 3 тижн тому