Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Організування і проведення вступних випробувань

Вступні випробування на навчання в аспірантурі складаються з:

  • вступного іспиту зі спеціальності;
  • вступного іспиту з іноземної мови (за вибором - англійської, німецької або французької) в обсязі, який відповідає рівню B2. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Вступні іспити проводяться на основі програм вступних випробувань, які оприлюднюються на веб-сайті Університету.

Вступні іспити проводяться у письмово-усній формі згідно з окремим графіком, який затверджується Ректором Університету та оприлюднюється на інформаційному стенді відділу докторантури та аспірантури та офіційному веб-сайті Університету не пізніше, ніж за 3 дні до початку прийому документів.

Результати вступних випробувань оцінюються за 100-бальною шкалою  та  оприлюднюються на інформаційному стенді відділу докторантури та аспірантури та офіційному веб-сайті Університету.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Університету протягом одного календарного року.

Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями (3-5 осіб), які затверджуються наказом Ректора. До складу цих комісій включають кандидатів наук (докторів філософії) та докторів наук, які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за цією спеціальністю.

До складу предметних комісій можуть бути залучені також представники наукових установ, з якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності та/або про спільне керівництво дослідженнями аспірантів, та/або про спільне виконання освітньо-наукової програми, або з якими здійснюється підготовка докторів філософії за спільною освітньо-науковою програмою, узгодженою між Університетом  і науковою установою.

Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія, склад та графік роботи якої затверджуються наказом Ректора. Графік роботи апеляційної комісії оприлюднюється на інформаційному стенді відділу докторантури та аспірантури та офіційному веб-сайті Університету не пізніше, ніж за 3 дні до початку прийому документів на вступ.

Виконані на вступних випробуваннях роботи вступників, не зарахованих на навчання, зберігаються у відділі докторантури та аспірантури протягом одного року. 

Вступні іспити проводяться у письмово-усній формі згідно з окремим графіком, який затверджується Ректором Університету та оприлюднюється на інформаційному стенді відділу докторантури та аспірантури та офіційному веб-сайті Університету не пізніше, ніж за 3 дні до початку прийому документів.

Результати вступних випробувань оцінюються за 100-бальною шкалою та оприлюднюються на інформаційному стенді відділу докторантури та аспірантури та офіційному веб-сайті Університету.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Університету протягом одного календарного року.

Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями (3-5 осіб), які затверджуються наказом Ректора. До складу цих комісій включають кандидатів наук (докторів філософії) та докторів наук, які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за цією спеціальністю. 

До складу предметних комісій можуть бути залучені також представники наукових установ, з якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності та/або про спільне керівництво дослідженнями аспірантів, та/або про спільне виконання освітньо-наукової програми, або з якими здійснюється підготовка докторів філософії за спільною освітньо-науковою програмою, узгодженою між Університетом і науковою установою.

Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія, склад та графік роботи якої затверджуються наказом Ректора. Графік роботи апеляційної комісії оприлюднюється на інформаційному стенді відділу докторантури та аспірантури та офіційному веб-сайті Університету не пізніше, ніж за 3 дні до початку прийому документів на вступ.

Виконані на вступних випробуваннях роботи вступників, не зарахованих на навчання, зберігаються у відділі докторантури та аспірантури протягом одного року.

Оновлено 3 міс 3 тижн тому