Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Організування і проведення конкурсу

Прийом на навчання до аспірантури Університету здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань зі спеціальності та іноземної мови.

До вступних випробувань допускаються вступники, які вчасно подали всі необхідні документи для вступу. Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до проходження вступних випробувань в аспірантуру:

  • у зв’язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів, визначених цими Правилами прийому;
  • у зв’язку з поданням недостовірних даних.

Вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора філософії не допускається.

Конкурсний бал вступника формується шляхом додавання балів за результатами вступних випробувань зі спеціальності та іноземної мови.

Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації вступників  до зарахування.

Оновлено 3 міс 3 тижн тому