Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Обсяги державного замовлення

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру Національного університету «Львівська політехніка» за рахунок бюджетного фінансування у 2020 р. (відповідно до наказу МОН України № 1006 від 05.08.2020р.)

№ з/п

Код та найменування спеціальності

Обсяги державного замовлення (очна (денна) форма навчання)

1

022 Дизайн

1

2

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

1

3

032 Історія та археологія

1

4

051 Економіка

1

5

053 Психологія

1

6

071 Облік і оподаткування

1

7

073 Менеджмент

1

8

102 Хімія

2

9

103 Науки про Землю

1

10

105 Прикладна фізика та наноматеріали

2

11

121 Інженерія програмного забезпечення

4

12

122 Комп’ютерні науки

8

13

123 Комп’ютерна інженерія

3

14

124 Системний аналіз

4

15

125 Кібербезпека

1

16

131 Прикладна механіка

1

17

132 Матеріалознавство

1

18

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

1

19

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

7

20

153 Мікро- та наносистемна техніка

1

21

161 Хімічні технології та інженерія

4

22

162 Біотехнології та біоінженерія

1

23

171 Електороніка

2

24

172 Телекомунікації та радіотехніка

3

25

186 Видавництво та поліграфія

1

26

191 Архітектура та містобудування

4

27

192 Будівництво та цивільна інженерія

5

28

193 Геодезія та землеустрій

1

29

226 Фармація, промислова фармація

2

30

292 Міжнародні економічні відносини

1

Всього

67

Оновлено 2 міс 3 тижн тому