Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

Рейтинговий список вступників формується за спеціальностями з урахуванням їхніх конкурсних балів і впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

При однаковому конкурсному балі вищу позицію у рейтинговому списку посідає вступник, який має:

  • Вищий середній бал додатка до диплома.
  • Більшу кількість наукових статей за обраною спеціальністю у виданнях, що включені до наукометричних баз даних Web of Science та/або Scopus (або Index Сореrnicus для соціо-гуманітарних наук).
  • Більшу кількість статей за обраною спеціальністю у наукових періодичних виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу.
  • Більшу кількість статей у наукових фахових виданнях України за обраною спеціальністю.
  • Більшу кількість патентів на винаходи (авторських свідоцтв про винаходи) за обраною спеціальністю.
  • Більшу кількість англомовних матеріалів міжнародних конференцій, що індексуються наукометричними базами даних Web of Science та Scopus, за обраною спеціальністю.
  • Більшу кількість тез доповідей за обраною спеціальністю на міжнародних конференціях.
Оновлено 3 міс 3 тижн тому