Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Фінансування підготовки фахівців

Підготовка осіб в аспірантурі здійснюється:

  • за рахунок видатків державного бюджету (за державним замовленням);
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримав Університет на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).

На термін навчання в аспірантурі між аспірантом та Університетом укладається договір (контракт).

Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не захистила дисертацію або була відрахована з аспірантури достроково, має право на повторний вступ до неї за державним замовленням лише за умови відшкодування у встановленому порядку коштів, витрачених на підготовку в аспірантурі.

Оновлено 10 міс 20 год тому