Вчимося вчити дистанційно (на базі сервісів Google)

Автор: Сокол І.М.

Інформація про програму підвищення кваліфікації:

Напрям навчання: «Організація дистанційного навчання у закладі освіти»

Обсяг навчання: 30 год (1 кредит ЄКТС)

Категорія слухачів курсу: для педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвищої, вищої освіти

Мета курсу полягає у засвоєнні теоретичних основ дистанційної освіти; здобуття практичних навичок з організації та проведення дистанційного навчання; створення електронного навчального контенту

Компетентності, що вдосконалюватимуться/набуватимуться в процесі навчання:

  • сформовано базові знання з поняттям «дистанційна освіта»;
  • розвинуто навчики роботи з різними платформами для організації дистанційного навчання та можливостями віртуального документообігу;
  • слухачами розроблено власний електронний курс.

Коротко про курс:

  • слухачі ознайомляться з поняттям «дистанційна освіта»;
  • ознайомляться з різними прикладами платформ для організації дистанційного навчання;
  • ознайомляться з можливостями віртуального документообігу;
  • розроблять власний електронний курс та навчаться наповнювати курс власними навчальним контентом.

Структура курсу:

Тема 1. Базові поняття дистанційної освіти. Участь в дистанційному курсі в ролі «учнів». Огляд базових термінів; нормативна база; приклади різних платформ для організації дистанційного навчання; робота з курсом в ролі «учнів».
Тема 2. Створення власного курсу. Створення власного курсу на прикладі Google ClassRoom. Огляд можливостей платформи Moodle. Організація віртуального документообігу вчителя / викладача.
Тема 3. Розробка навчального електронного контенту. Запис відеороликів, створення інтерактивних відео завдань. Запис звуку. Програми для скриншотів. Сервіси для організації опитування учнів. Створення найпростішого електронного контенту.

Опис результатів навчальної діяльності:

  • сформовано базові знання з поняттям «дистанційна освіта»;
  • розвинуто навчики роботи з різними платформами для організації дистанційного навчання та можливостями віртуального документообігу;
  • слухачами розроблено власний електронний курс.

Документ про завершення навчання: сертифікат про підвищення кваліфікації Національного університету «Львівська політехніка» 30 год (1 кредит ЄКТС)

Тривалість навчання: 1 місяць

Форма навчання: дистанційно, очно, очно-дистанційно

Початок навчання: по факту комплектації групи на підставі замовлень від закладів освіти та (або) зарезультатами реєстрації на навчання.

 

Навчання платне: про вартість навчання можна дізнатись тут